Serbest bölge ve faydaları?

Serbest bölge ve faydaları: Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan,ülkede geçerli ticari,mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı,sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

Serbest bölgede;serbest dolaşımda olmayan eşya herhangi bir gümrük rejimine tabi değildir ve  gümrük vergisi,ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabukl edilir.Serbest dolaşımdaki eşya ise çıkış rejimi hükümlerine tabidir.

  • Ülke ihracatını ve döviz girdisini arttırır.(Büyümeyi arttırır.)
  • İthal girdi kullanarak üretim yapan yerli firmalara gümrük vergisiz ve KDV’siz mal girişi imkanı sağlayarak,yurt dışındaki rakipleriyle aynı şartlarda üüretim yapma olanağı sağlar.
  • Yabancı sermayeli firmaların,riskin düşük ,karlılığın yüksek olduğu serbest bölgelere yatırım yapmalarını teşvik eder.(Böylece ülkeye yeni teknolojilerin girmesini hızlandırır.)
  • İstihdam artar.
  • Üretim maliyetlerini düşürür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar