Rassal yürüyüş nedir?

Rassal yürüyüş nedir?

Etkin bir piyasada, hisse senetleri fiyatlarındaki değişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerinin gelecekteki fiyat öngörülerinde kullanılamayacağını ileri süren kuram. Rassal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın, gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi tamamen raslantısaldır.Bu nedenle önceden tahmin yapılamaz. Kuram akademisyenler tarafından geliştirilmiştir.

Kuram ilk olarak, 1964 yılında Paul H. Cootner tarafından yazılan “The Random Character of Stock Market Prices” isimli kitapta tanıtılmıştır. Rassal Yürüyüş Kuramı, fiyatların kendi gerçek değerleri etrafında rastlantısal olarak salındığını savunan “etkin piyasa hipotezi”ne dayanır. Kuram aynı zamanda, “piyasayı bozabilecek” herhangi bir girişime karşı izlenecek en iyi piyasa stratejisinin “al ve tut” olduğunu savunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar