Pratik iktisat soru ve cevapları

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ

SORULAR VE CEVAPLARI

 1. Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir?

Fisher yaklaşımı

 1. Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler?

Tahvil fiyatlarının yükseleceğini

 1. Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler?

Sağa kaydırır

 1. Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini etkilemesi, hangi ekonomik sonuca yol açar?

Dolaşım hızının sabit olmaması

 1. Keynesyen yaklaşımda, tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinde meydana gelen değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Sonsuz olur

 1. Friedmana göre sürekli gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Uzun dönemde beklenen ortalama gelir

 1. Monetarist yaklaşımda, paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını nasıl etkiler?

Artar

 1. Elde mal tutmaktan beklenen getiri aşağıdaki değişkenlerden hangisi ile ölçülebilir?

Beklenen enflasyon oranı

 1. Keynesyen yaklaşıma göre, faiz oranındaki artışın para talebi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Para talebi fonksiyonu üzerinde yukarıya hareket edilir

 1. Fisher yaklaşımında paranın dolaşım hızı (V)=4 ise Cambridge yaklaşımında k değeri aşağıdakilerden hangisidir?

0.25

 1. Aşağıdakilerden hangisi klasik görüş tarafından para talebini belirleyen temel faktör olarak kabul edilir?

Gelir

 1. Miktar teorisinin Fisher yaklaşımı esas alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paranın getirisi sıfırdır

 1. Değişim denklemi göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyini verir?

P=(MV)/Y

 1. Klasik miktar teorisinin Fisher ve Cambridge yaklaşımları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Her iki yaklaşımda da gelirin belirli bir oranı kadar para talep edilir

 1. Keynesyen para talebi kuramına göre, paranın dolaşım hızı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paranın dolaşım hızı ve faiz oranları arasında pozitif bir ilişki vardır

 1. Keynesyen yaklaşımda tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebinde ne gibi değişiklik gerçekleşir?

Sonsuz olur

 1. Keynesyen yaklaşıma göre gelir veya fiyatlarda meydana gelen azalış para talebi eğrisini nasıl etkiler?

Sola kaydırır

 1. Monetarist para talebi kuramına göre, para miktarı ile fiyatlar arasında istikrarlı bir ilişki kurulmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

İstikrarlı bir gelir düzeyi

 1. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin geliştirdiği para talebi teorisi çoğu zaman Modern Miktar Teorisi olarak adlandırılır?

Friedman

 1. Enflasyonda bir artış yaşanırsa para talebinde ve denge faiz oranında ne gibi değişiklik gerçekleşir?

Para talebi sağa kayar, denge faiz oranı yükselir

 1. Aşağıdaki teorilerden hangisi reel para miktarı teorisi olarak da adlandırılmaktadır?

Fisherin para talebi teorisi

 1. Cambridgeli iktisatçılara göre aşağıdakilerden hangisi servetin düzeyini belirleyen faktördür?

Gelir

 1. Klasik miktar teorisine göre paranın dolaşım hızı 2 iken para arzında meydana gelecek %50 oranındaki artış fiyatları hangi oranda arttıracaktır?

%100

 1. Fisherin Md=kPY olarak ifade edilen para talebi eşitliğinde yer alan k aşağıdakilerden hangisidir?

Dolaşım hızının tersine

 1. Fisher yaklaşımında paranın dolaşım hızı (V)=2 ise Cambridge yaklaşımında k kaçtır?

0.5

 1. Konjonktürün genişleme dönemlerinde faiz oranlarının artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Tahvil arzının tahvil talebinden daha hızlı artması

 1. Bir ülkede yaşanan enflasyonist ortam, diğer şartlar sabitken, para talebinin ����. Ve sonuçta faiz oranının ����� neden olur?

Artmasına, artmasına

 1. Diğer şartlar sabitken, aşağıdaki değişikliklerden hangisinin ortaya çıkması halinde para talebi artacaktır?

Emlak fiyatlarında artış

 1. Monetarist para talebi kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen faktörler arasında yer almaz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar