Peçeleme nedir?

PEÇELEME: Vergi yükümlüleri ve sorumluları özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı verilir. örnek: (a) sahip olduğu binasını (b)’ye ivazsız kullandırmış ve (b) de (a)’ya belirli bir miktar faizsiz borç para vermiş olsun. taraflar arasındaki bu ilişki süreklilik arz ediyorsa karşımıza “para faizsiz – ev kirasız” ilişkisi çıkar. normal şartlarda (a)’nın sağladığı bina kullandırmadan dolayı (b)’den kira, (b)’nin de verdiği paradan dolayı (a)’dan faiz alması gerekir. sözleşmelerin olağan kullanım biçimleri bunlardır. böyle davranmayarak karşılıklı menfaatleri denkleştirip, gizleyerek elde edilen gelire bağlanan vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini önlemiş görünmektedirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar