Özel kanunlar nelerdir? Özel kanunlar nasıl yasalaşır?

Özel kanunlar:

Bütçe kanunu , kesin hesap kanunu , Anayasa değişikliği kanunu , Genel ve özel af kanunu milletler arası antlaşma kanunu , para basma kanunu

Bütçe kanunu; Yıllık hazırlanarak 75 gün içinde TBMM ye sunulur.40 kişilik komisyon tarafından incelenir , Cumhurbaşkanı onaylamak zorundadır.

Bütçe tasarı taslağını ve raporlarını Maliye Bakanı hazırlar.

Kesin hesap kanununu:Bakanlar Kurulu 7 ay içinde TBMM ye sunar.Sayıştay 75 gün içinde inceler kararını TBMM ye bildirir.

Anayasa değişikliği kanunu:

Anayasanın değiştirilmesi için TBMM üyelrinin 1/3 yazılı teklifi olmalıdır.Teklifin kabulü için ise 3/5 gizli oyu gereklidir.
Teklifler Genel kurulda 2 kez görüşülür.İki görüşme arasındaki 48 saatlik zamana serinleme adı verilir.Üyelerin 3/5 veya 2/3 nin oyuyla kabul edilen teklif Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı Meclise gönderir veya onaylar bu durumda halkoyuna sunulması zorunludur.

Anayasa değişiklikleri Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde resmi gazetede yayımlanır. Yayımlandıktan sonraki ilk 10 gün içinde Anayasa mahkemesine şekil bakımından iptal davası açılabilir.Bu dava Cumhurbaşkanı veya TBMM üyelerinin 1/5 isteği üzerine açılır.TBMM başkanı iptal davası açamaz.Resmi gazetede yayımlandıktan 120 gün sonraki ilk Pazar günü halk oylamasına gidilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar