ÖYT Anahtar Kelimeler

Deney Tekniği Anahtar Kelimeleri

Bilimsel bir gerçeği sınama – Kontrollü ortam – güvenlik tedbirleri
……………………………………………………………………………….
Görüş Geliştirme Tekniği Anahtar Kelimeleri

Zıt, karşıt ve çelişkili konular- tamamen katılıyorum-hiç katılmıyorum aralığı

………………………………………………………………………………………………………
Programlı Öğretim Tekniği Anahtar Kelimeleri

Hem davranışçı hem bireysel model, pekiştirme ilkeleri – KEBAB ( Küçük adımlara – Etkin Katılım – Bireysel hız – Anında düşünme – Başarı )

………………………………………………………………………………..
Keller Planı (Bireyselleştirilmiş Öğretim) Tekniği Anahtar Kelimeleri

Homojen gruplar – Seviye grupları – Birleştirilmiş sınıflar

………………………………………………………………………………………………………………………………..
BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) Tekniği Anahtar Kelimeleri

Asosyalleşme – multimedya,ses, görsellik

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eğitsel Gezi Tekniği Anahtar Kelimeleri

İlk elden somut yaşantı

 

Görüşme Tekniği Anahtar Kelimeleri

Misafir, davet, uzman kişinin ziyareti

……………………………………………………………………………………..
Sergi Tekniği Anahtar Kelimeleri

Görerek ve dokunarak öğrenme – Ortak paylaşım – Bilim şenlikleri

…………………………………………………………………………………………………
Konuşma Halkası Tekniği Anahtar Kelimeleri

Empati – Duygu ve düşünceleri ayırt etme

………………………………………………………………………………………………………..
İstasyon Tekniği Anahtar Kelimeleri

Başlanmış ve yarıda bırakılmış – Bende bir şeyler yapabilirim – Ekip ve takım olma hali

………………………………………………………………………………………………….
Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme anahtar kavramları

• Dewey

• İlerlemecilik eğitim felsefesi ile ilişkili

• Üst zihinsel becerileri geliştirme

• Problem çözme ve bilimsel yöntemi kullanma becerilerini geliştirme.

• Dersin sonuç bölümü, sınıf dışına taşan uygulamalar

• Yaparak yaşayarak, deneysel öğrenme,

• Kalıcı öğrenme sağlama

• Öğrenci merkezli, öğretmen rehber

 

Sunuş yoluyla öğrenme anahtar kavramları

• Ausubel tarafından geliştirilmiştir.

• Anlamlı öğrenme

• Doğrudan öğretim, öğretmen merkezli

• Bilişsel alan bilgi basamağında, dersin giriş bölümünde etkili

• Mantıksal sıra

• Tümdengelim, genelden özele, genelden ayrıntıya, kavramdan örneğe doğru gidilir

• Ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkili

• Bol örnek ve görsel destek anlamlı öğrenmeyi sağlar

• Açıklayıcı ve yorumlayıcı yaklaşımla kavram, ilke genelleme öğretimi
• Kavram haritaları ve ön düzenleyiciler kullanmayı gerektirir

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Bireysel Öğretim Yöntemleri Anahtar Kavramları

Oto didaktik
Oto disiplin

 

 

………………………………………………………………………………………..

 

Gösterip Yaptırma Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Psikomotor
Yaparak, yaşayarak
Öğretmen, öğrenci merkezli

 

…………………………………………………………………………………………………..
Problem Çözme Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Üst düzey düşünme
Çözümleme
Bilimsellik

…………………………………………………………………………………………….
Proje Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Zihinsel süreçlerden ürün elde etme
Yaratıcı
Tasarım
Üretken

……………………………………………………………..
Örnek Olay ( Vaka Analizi ) Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Yaşanmış ya da yaşanması olası senaryo çözümleme

 

………………………………………………………………………………………………………………………..
Forum Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Dinleyenlerin etkin katılım – Soru cevap ( Genç Bakış )

……………………………………………………………………………………………………………….
Açıkoturum Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Başkan – Başkandan söz alma ( Çeviz Kabuğu )

 

……………………………………………………………………………………………

 

Sempozyum Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Bilimsel akademik tebliğ – Bildiri

……………………………………………………………………………………..
Münazara Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Tez – Antitez – İkna

………………………………………………………………………………
Arama Konferansı Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Ortak akıl – Ortak iddia

 

……………………………………………………………………………………..
Workshop ( Çalıştay ) Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Uzman ve deneyimli katılımcıların oluşturduğu grupla problem çözme

………………………………………………………………………………………………..
Kolegyum Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Öğrenci – Uzman

……………………………………………………………………………………….
Zıt Panel Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Öğrenci, öğrenci iletişimli – Soru cevap grupları

………………………………………………………………………….

 

Panel Yöntemi Anahtar Kelimeleri

Değişik açılar ve farklı bakışlar

…………………………………………………………………………………….
Gösteri Tekniği Anahtar Kelimeleri

Gör – İşit temelli – öğretmen merkezli – Canlandırma

………………………………………………………………………………………………………………………
Soru – Cevap Tekniği Anahtar Kelimeleri

Klasik – Öğretmenden öğrenciye etkileşim her aşamada kullanılır.

……………………………………………………………………………………………………
Rol Yapma Tekniği Anahtar Kelimeleri

Empati – Sosyal beceri – Hisler – Karakteri canlandırma

……………………………………………………………………………………
Drama Tekniği Anahtar Kelimeleri

Yaratıcılık – Canlandırma – Hayal Gücü – Kendini ifade – Oyun

…………………………………………………………………………………………..
Benzetim Tekniği Anahtar Kelimeleri

Riskli – Maliyetli durumlu – Ortam gerçeği temsil etmeli

……………………………………………………………………………………………………….

 

Mikro Tekniği Anahtar Kelimeleri

Öğretmen adayı – Video, kamera – Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme

………………………………………………………………………………………..
6 Şapka Tekniği Anahtar Kelimeleri

Renklerin dili – Karar verme – Farklı görüşler belirtme

 

…………………………………………………………………………………………..
Eğitsel Oyun Tekniği Anahtar Kelimeleri

Tekrar – Rahat ve neşeli ortamlar – Rekabet yok öğretim var.

………………………………………………………………………………

Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretme ÖZELLİKLERİ

1- Bilimsel araştırma yaklaşımındaki aşamalar izlenir ( problem belirleme, denenceler, yöntem, bulgular , yorum, sonuç, öneriler).

2- Tümüyle öğrenci etkin, öğretmen rehberdir.

3- Problem çözme ve eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerileri kazandırır ve bunları uygulama olanağı tanır.

4- Zaman alıcıdır.

5- Öğrenci araştırır, inceler.

6- Öğretmen bilgi vermez, öğrenci tüm bilgilere ulaşır.
……………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tam Öğrenme Modeli

– Bilişsel öğrenme kuramına bağlı olarak Bloom tarafından geliştirilmiştir,

– Okul ve sınıf öğrenmelerinde kullanılır. Grup öğretimi tekniğidir.

– Üniteler ve konular basitten karmaşığa doğru hiyerarşik olarak sıralanır ve sınıfta bir ünite ya da konu bütün öğrencilerce belli bir standartta öğrenildikten sonra bir sonraki üniteye yada konuya geçilir.

………………………………………………….
Programlı Öğretim

– Davranışçı öğrenme kuramına bağlı olarak Skinner tarafından geliştirilmiştir.

– Okul, sınıf içinde-dışında kullanılır. Bireysel öğrenme tekniğidir,

– Konular küçük bilgi parçaları (davranış birimleri) halinde sıralanarak her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre adım adım ilerlediği, bilgiden hemen sonra yöneltilen soruya cevap verildiği ve cevabın doğruluğuna göre ileri gittiği ya da geri döndüğü yaklaşımdır.
………………………………………………………………
Beyin Fırtınası Tekniğinin Özellikleri

1- Yaratıcı problem çözme, hayal kurma ve fikirlerini ifade etme becerisini geliştirir,

2- Fikir üretme ve fikirlerin değerlendirilmesi olmak üzere iki bölümden oluşur,

3- Özgür ve güvenilir bir tartışma ortamı sağlanır. Fikirler yönlendirilmez, eleştirilmez ve yargılanmaz,

4- Tartışma konuları öğrencinin ilgi düzeyine ve gelişim özelliklerine uygun seçilmelidir.

………………………………………………………………………………………
Gösteri Tekniğinin Özellikleri

1. Beceri (psiko-motor davranış) öğretiminde etkilidir,

2. Göze ve kulağa aynı anda hitap eder,

3. Öğretmen göstererek anlatır (Göster-anlat ilkesi),

4. Tüm öğrencilerin gösteriyi izleyebilmeleri sağlanmalıdır.

 

Rol Yapma Tekniğinin Özellikleri

• Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme,

• Empatiyi geliştirme,

• Duyuşsal ve sosyal davranışların öğrenilmesini sağlar,

• Sosyal etkileşimi arttırır,

• Kendini ifade etme gücünü geliştirir.
……………………………………………………………..
Programlı (Programlandırılmış) Öğretim

– Davranışçı öğrenme yaklaşımlarının geliştirdiği bir öğretme-öğrenme yaklaşımıdır.

– Okulda ya da okul dışında yapılan bireyselleştirilmiş öğretme-öğrenme yaklaşımıdır.

– Bir bilgi küçük bilgi birimlerine bölünerek ya da bir davranış küçük davranış birimlerine bölünerek her aşamada pekiştirilerek öğrenme sağlanır.

– Kademeli yaklaştırma yoluyla davranış biçimlendirilerek ya da zincirleme yoluyla kazandırılır.

………………………………………………………………………..
Tam Öğrenme Modeli

– Bloom’a göre bir sınıftaki öğrenciler yetenek bakımından normal dağılım gösterir. Fakat öğretimin çeşidi, niteliği ve öğrenme için verilen zaman her öğrencinin ihtiyacına göre yani ona uyumlu olursa, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tam öğrenme düzeyine erişir.

– Grupla ve sınıfla öğretim tekniğidir. Bilgi birimleri üniteler şeklinde belirlenir ve bir ünite öğrenilmeden diğer üniteye geçilmez.

– Bir sınıfta öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun, öğretim hizmeti sağlanır ve ihtiyaçları olan zaman tanınırsa her öğrenci başarılı olur.
……………………………………………………………………….

 

 

• Bilgi Yarışması

 

İşbirlikçi (Kubaşık) Öğrenme

– Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışması.

– Öğrenciler arasında birbirinden öğrenme, işbirliği, görev paylaşımı, sorumluluk, arkadaşlık bağını güçlendirme ve grup etkileşimini sağlamada kullanılır.

 

……………………………………………………………………………………….
Yapılandırmacı (Oluşturmacı – Yapısalcı) Öğrenme

– Öğrenme bilginin zihinde yapılandırılması (oluşturulması) sürecidir.

– Öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. Öğrenciler somut yaşantıları ve deneyimleri üzerinde öğrenirler.

– Öğretmen ise öğretmez, öğrencilerin öğrenmelerine klavuzluk eder.
………………………………………………………………………….
Sunuş Yoluyla Öğretme

-Bilginin ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme-öğrenme süreci için belli bir düzen ve aşamalılık içinde aktarılması ve tümdengelim yaklaşımı yoluyla öğrenmeyi içerir.

-Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğrencilere aktarıldığı bir öğretme-öğrenme yaklaşımıdır.
……………………………………………………………………………………
Buluş Yoluyla Öğretme

– Öğrencinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi ve tümevarımsal yaklaşım yoluyla öğrenmeyi içerir.

…………………………………………………………………………………………………………………
Araştırma- İnceleme (Sorgulama) Yoluyla Öğretme

– Öğrencilere araştırma etkinliklerini problem çözme yoluyla öğretmeyi amaçlar.

– Öğrenciler bir öğrenme konusu üzerinde bilimsel yöntemin (problem çözme süreci) basamaklarını kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirir.
Esasicilik

Bireylerin zihinsel gelişimlerine yardımcı olma amaçlı eğitim
Konu ve öğretmen merkezli anlayış
Eğitimde zorlama ve sıkı disipline önem verme
Geleneksel öğretim yöntemlerini kullanma (soyut düşünme, ezber, tekrar, alıştırma)
Temel konulara (ana dil, tarih, fen) ve temel becerilere odaklanma (okuma-yazma-sayma)
………………………………………………………………
İlerlemecilik

Öğrenci (birey) merkezli anlayış
Öğrencinin ne öğrendiği kadar nasıl öğrendiği de önemlidir
Demokratik eğitim
Yaparak yaşayarak öğrenme
Problem çözme
Bireysel farklılıkları dikkate alma
Gerçek yaşama yakın konular ve öğrenmeler
Okul yaşama hazırlık değil yaşamın kendisidir anlayışı
Öğretmenin ortam sağlayıcı ve rehber olması
………………………………………………………….
Yeniden Kurmacılık

Toplum beklentilerini öncelikleyen programlar
Eğitim yolu ile toplumsal değişim ve sosyal reformları sağlama
Öğretmeni ve okulu değişimin anahtarı olarak görme anlayışı
………………………………………………………………………………………..
Daimicilik

Değişmeyen, daim olan toplumsal değerleri aktarma yoluyla bireyleri yaşama hazırlama
Konu ve öğretmen merkezli anlayış, içerik öğesi ağırlıklı program
Ne öğrenileceğine ağırlık verme
Evrensel, entelektüel eserler, klasik eserler
Akılı, üstün zekâlı, rasyonel, elit, seçkin bireyler yetiştirme amacı
…………………………………………………………………………………………….

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar