Olağanüstü kanun hükmünde kararname nedir?

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Burada Cumhurbaşkanının yetkisi şekli bir yetki olmaktan öte, düzenleyici bir işlemin asli bir unsurudur. Çıkarılma aşamasında, yasama organının vereceği bir yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Zira, bu yetki Anayasa kaynaklıdır. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri ile temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ile siyasi haklar ve ödevler de düzenlenebilmektedir. Ancak, bu tür KHK’lar ile milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemeli, temel hak ve özgürlüklere ait mahfuz alana dokunulmamalı ve ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar