Non bis idem(ceza hukukuna göre)nedir?

Non bis idem(ceza hukukuna göre)nedir?

Ne Bis İn İdem”, aynı eylem ve konudan dolayı mükerrer yargılama ve cezaya çarptırmaya izin verilmemesi anlamına gelen bir Ceza Hukuku ilkesidir. Genellikle yalnızca Ceza Hukukuna özgü bir kavram olduğu düşünülen “ne bis in idem”; aynı suç için iki kez ceza uygulanması, diğer bir deyişle çifte ya da mükerrer cezalandırma yasağıdır.

“non bis in idem” ilkesine göre yurtdışında yargılanıp hüküm giymiş kişi, türkiye’de tekrar yargılanamaz. aksi görüşe göre böyle bir durumda türkiye’de yeniden yargılama yapılabileceği ve yargılama sonunda verilen ceza fazlaysa yabancı ülkedeki cezanın bundan indirilerek, kalan kısmın infaz edileceği savunulmaktadır.
uygulama bu iki görüş arasında bocalamıştır. yargıtay’ın son kararları “non bis in idem” ilkesinin katı bir biçimde uygulanması yolunda olmuş. yani yeniden yargılanmayacağı ifade edilmiştir. ytck m. 11 “non bis in idem” ilkesine açıkça yer vermek suretiyle tartışmalara son vermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar