Mülakatlarda iktisat alanında en çok sorulan kavramlar

-Piyasa başarısızlığının nedenleri nelerdir, -Talebin Fiyat ve Gelir esnekliği nedir, -Talebin fiyat esnekliğinin belirleyicileri nelerdir, -Piyasa mekanizmasına müdahale yolları, -Tarife ve kota arasındaki temel fark nedir, -Azalan marjinal fayda ne demektir, -Farksızlık eğrilerinin özellikleri, -Tipik olmayan farksızlık eğrilerinin özellikleri nelerdir, – Giffen mal ne demektir, -Azalan verimler kanunu, -Üretimin 3 bölgesinin özellikleri, -Eş ürün eğrilerinin özellikleri, -Tam rekabetin özellikleri, -Örümcek ağı teorisi anlatınız, -Monopol ve monopolün özellikleri nelerdir, -Lerner endeksi nedir, – Fiyat farklılaştırması ve kaç türlü farklılaştırma vardır, -Anlaşmasız oligopol piyasaları nelerdir, -Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçme yöntemleri nelerdir -Nominal GSİYH, GSMH, Milli Gelir kavramları, Enflasyon nedir ve türleri nelerdir, -Phillips eğrisinin özellikleri, -Gayri safi yurt içi hasılanın ölçme yöntemleri nelerdir, -Ödemeler dengesi kalemleri, -İşsizlik nedir ve türleri nelerdir, -Harcama, Transfer ve Vergi çarpanları, -Tasarruf paradoksu, -Otomatik İstikrarlandırıcılar nelerdir, -Deflasyon ve enflasyon açıklar nasıl oluşur, -İşçi yanılma ve firma yanılma modellerini kimler bulmuştur, -Fedakarlık haddi ne demektir, -Marshall lerner koşulu neyi anlatmaktadır, -Mutlak gelir ve sürekli gelir hipotezini kim bulmuştur ve ne anlatmaktadır, -Para ne için talep edilir keynese göre, -Paranın fonksiyonları nelerdir, -Dışlama etkisi nedir, -Para politikası araçları nelerdir

-Monopol , iki yanlı monopol , monopolde fiyat farklılaştırması
-swap
-swot analizi ( işletmenin konusymuş ancak bir çok kişiye sormuşlar )
-fakirlik çemberi
-hedging
-franchesing
-dış tasarruf
-gümrük tarifesi
-para politikasını kim yürütür?
örümcek ağı teorime ( cobweb )
-forwad, future piyasa
-arz yönlü iktisat nedir ?
ikitisat nedir? ,istek nedir , ihtiyaç nedir ?
-sweezy dirsekli tslep eğrisi
– tüketim nedir ?
-talep nedir ?
-stagflasyon
– anahtar para nedir ?
-imf nin görevleri
-tüketici rantı, üretici rantı
-singer presibch teoremi
-negatif faiz, reel faiz
– Likidite tuzağı
-enflasyon vergisi
2008 kriizndeki balon etkisi nedir ?
-forfaitiling , krilling
-revalüasyon
– türev araçlar
– dahili işlemelr açığı
-geçici ithalat nedir ?
tobin vergisi nedir , trde uygulanması uygun mudur ?
-Merkez bankasının hukuki yapısı
– J EĞRİSİ
faktöring, leasing
-soğuk hindi ( cold turkey ) teoremi
ithal ikameci sanayileşme
-tam rekabette kısa dönem kar maksimizasyonu
-gelir ve servet arasındaki fark
normal talep nedir ?
gifen malı nedir ?
üstün mal nedir ?
bebek endüstri tezi ?
olgun ekonomiler tezi ?
bretten woods nedir ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar