Mülakatlarda hukuk alanında en çok sorulan sorular

Hukuk alanında en çok sorulan sorular:
-Yüksek Mahkemeler Nelerdir, -Temel Hak ve Ödevlerin sınırlandırılması ve durdurulması sebepleri, -Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararname ve Olağan Kanun Hükmünde Kararnameleri özellikleri, -Yargı yoluna kapalı olan başlıca işlemler, -Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimin ilan edilmesi usulü, -Hukuk devletinin unsurları nelerdir, -Anayasa Mahkemesine Def’i (itiraz) yolu usulünü anlatınız, -Somut ve soyut norm denetimi hakkında kısace bilgi veriniz, -Mutlak ve Nisbi Dokunulmazlık nedir farkları nelerdir, – Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

-Fiili yol nedir, -Yetki Devri, İdari vesayet ve Yetki Genişliği ne demektir, -Fiili memurluk nasıl oluyor, -Yetki gasbı, fonksiyon gasbı ve yetki tecevüzünü kısace anlatınız, – Kamulaştırm nedir ve nasıl yapılır, -İdari yargı mercileri nerelerdir, -Kamulaştırmasız el atma kavramı, -Olumlu görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığını açıklayınız, -İptal ve Tam yargı davası nedir farkları nelerdir, -Yürütmenin durdurulması kavramını açıklayınız
-Gaiplik nedir ve kararı naıl verilir, -İyiniyet ve dürüst davranma ilkerini açıklayınız, -Hak ehliyeti ve Fiil ehliyeti nedir, -İrtifak, intifa, sükna, Mecra, Önalım, Üst hakları ne demektir, -Zilyetlik nedir ve zilyetlik kazanma yolları nelerdir, -Zilyetliğin teslimli ve teslimsiz kazanma yolları, -Tapu siciline hakim olan ilkeler nelerdir, -Mütemmimcüz ve eklenti kavramlarını açıklayınız, -Paylı mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetin farkları nelerdir
-Çekin zorunlu unsurları nelerdir, -Kıymetli evrakın özellikleri, -Poliçenin ihtiyari unsurları nelerdir, -Cironun türleri nelerdir, -Karşılıksız çıkan çekin yaptırımları, -Ciro ve beyaz ciro kavramları, -Tacir kime denir, -Ticari işletmenin unsurları nelerdir, -Şubenin unsurları nelerdir, -Ticari mümessil kavramını açıklayınız, -Haksız rekabeti açıklayınız
-Eksik borç nedir örnek veriniz, -Menfi ve munzam zarar kavramları, -Zamanaşımının durma ve kesilme nedenleri nelerdir, -Hak düşürücü süre ve zamanaşımının farkları, – Başlıca hukuka uygunluk sebepleri, -İrade sakatlığı halleri nelerdir, -İkrah ve gabini açıklayınız, Alacaklının ve borçlunun temerrüdünün anlatınız, -Muvazaa ve ibra ne demektir, -Cayma tazminatı ve pey akçesini anlatınız
-Kesintisiz, Zincirleme ve Bileşik suçu kısaca açıklayınız, -Ceza zamanaşımı duran ve kesen sebepler nelerdir, -Sözde suç nedir, -Meşru müdafa ve zorunluluk hali arasındaki farklar nelerdir, -Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir, -Kast, olası kast, taksir ve bilinçli
taksir kavramları ve farkları -İhtiyadi tedbir ve ihtiyadi haciz farkları nelerdir, -İcra takip yolları nelerdir, -icra eve iflasın başlıca farkları, -Tamamlama haczi ve ilave haciz kavramı, -İcrada itiraz ve şikayetin başlıca farkları
HUKUK
-GABİN
-Borcu sona erdiren haller nelerdir ?
-muvazza
zaman aşımının tanımı
takas nedir ? şartları ?
ibra nedir ?
yönetimin ibrası ne demektir ?
Tam yargı ve iptal davası nedir ? karşılaştırması
dernekler ?
çekin zorunlu unsuları
çekte düzeltme hakkı
zihni kayıt
kamu denetçisi nedir ?
ceza hukukunda özellik kuralı nedir ?
haksız fill nedir
hukuka aykırı filler
yokluk , butlan nedir ?
hak ehliyeti nedir ?
fill ehliyeti nedir ?
alacağın temliki
meşru müdafa nedir ?
ifa nedir ?
idari yargıda süreler (itiraz, karar düzeltme )
kişi ile idare arsında sorun çıktığında hangi mahkemeye başvurulur ?
-kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı
-kamu görevi ve kamu hizmeti farkı ?
-kişilik ve tüzel kişik ayrımı , tüzel kişiliği oluşma şartları
-AŞ nasıl kurulur ?
-Borçlunun temerrüdü
-mütemadi suç nedir ?
primus inter pares ( eşitler arasında birinci ) açıklayın
– ay denetim yolları nelerdir ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar