Mükellef nedir?

Mükellef: Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tekabül eden gerçek veya tüzel kişilere mükellef denir. GVK göre; gerçek kişiler KVK göre; sermaye şirketleri, iktisadi kamu işletmeleri, Kooperatifler, İş ortakları, Komanditer ortaklar, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerdir. Tam mükellef: Türkiye’de yerleşik olanlar ile resmi daire ve müesseselerle, merkezi Türkiye’de bulunan kuruluşların ve işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Tük vatandaşlarının, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların, tamamı üzerinden vergilendirilmesidir. Dar mükellef: K.V. açısından kanuni ve işmerkezlerinin her ikiside Türkiye’de bulunmayan kurumların sadece Türkiye’de elde etmiş olduğu kazançlar üzerinden vergilendirilmesi esasına dar mükellefiyet denir. G.V. açısından Türkiye’de yerleşmiş sayılmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilmesi esasına dar mükellefiyet denir. Kanuna göre Türkiye’de ikametgâhı bulunmayanlar ve bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı 6 aydan fazla oturmayanlar, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar. Bununla birlikte, belli bir geçici görev ve iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler ve tutukluluk, hükümlülük yahut hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş olanlar 6 aydan fazla Türkiye’de kalsalar dahi yerleşmiş sayılmazlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar