Muhasebede maliyet hesapları nelerdir?

Muhasebeden de maliyet hesapları nelerdir? (7a 7b hesapları)

2013 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2013 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2013 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır.

 1. MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
 2. Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
 3. Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 4. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
 5. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
 6. Direkt İşçilik Giderleri
 7. Genel Üretim Giderleri
 8. Hizmet Üretim Maliyeti
 9. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
 10. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
 11. Genel Yönetim Giderleri
 12. Finansman Giderleri

 

 1. MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
 2. İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
 3. İşçi Ücret Ve Giderleri
 4. Memur Ücret Ve Giderleri
 5. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
 6. Çeşitli Giderler
 7. Vergi, Resim Ve Harçlar
 8. Amortisman Ve Tükenme Payları
 9. Finansman Giderleri
 10. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
 11. Üretim Maliyet Hesabı

 

7/B Seceneğindeki Maliyet Hesaplarının İşleyişi: Giderler tahakkuk ettikçe dönem boyunca 790–797 Numaralı çeşit esasına göre bölümlenmiş ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Üretim ve hizmet işletmelerinde, maliyet çıkarma dönemlerinde düzenlenen gider dağıtım tablosu sonucuna göre fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre gruplanan çeşit hesaplarının toplam tutarları, 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı alacağı ile 799 Üretim Maliyet Hesabına ve 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 632 Genel Yönetim Giderleri, 66 Finansman Giderleri grubunun ilgili hesabına, 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesaplarının ilgili olanlarına veya aktifleşmesi gereken tutarlar ise ilgili aktif hesaplarının borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında 799 Üretim Maliyet Hesabı, üretim işletmelerinde 151 Yarı Mamuller Üretim ve 152 Mamuller hesaplarına, hizmet işletmelerinde ise 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına devredilerek kapatılır.

Ticaret işletmelerinde ise dönem boyunca gider çeşitleri hesabının borcuna kaydedilen tutarlar, dönem sonlarında fonksiyonlarına dönüştürülerek sonuç hesapları arasında yer alan 630, 631, 632 hesapları ile 66 Finansman Giderleri Grubu ilgili hesabının borcuna, 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesaplarının alacağına yazılır. 798 ile 790–797 numaralı hesaplar dönem sonlarında karşılaştırılarak kapatılır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar