Muhasebede dönemsellik kavramı ve örnek uygulamalar

Dönemsellik kavramı

Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıldır. Her dönem birbirinden bağımsızdır. Her dönemin gelir ve gideri birbiri ile karşılaştırılarak o döneme ait kar ya da zarar rakamı bulunur.

181 Gelir Tahakkukları Hesabı: Bu hesap tahakkuk etmiş fakat tahsil zamanı gelmemiş olan gelirlerin izlendiği hesaptır. Bazen gelir tahakkuk ettiği halde tahsilatı diğer yıllara sarkabilir. Bu durumda içinde bulunulan döneme ait olan gelirin finansal tablolarda gösterilmesi ve gelir olarak kaydedilmesi gerekir. Bu dönemsellik kavramı gereğiir.

381 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.

180 ve 380 nolu hesaplar tahakkuk hesaplarıyla karıştırıldığı için ekledim.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler:  Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderlerin izlendiği hesaptır.

380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı: Bu hesap, peşin tahsil edilen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken gelirleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan gelirler kendi dönemlerine kaydedilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar