Monopolcü Rekabet Nedir?

Monopolcü Rekabet Nedir?

Çok sayıda bağımsız alıcı ve satıcının bulunmasına karşın, ürün farklılaştırması, pazarın coğrafi açıdan parçalanması gibi etkenlerden dolayı rekabetin tam olmadığı piyasa yapısı. Monopolcü (tekelci) rekabet teorisi ilk kez ABD’li iktisatçı E.H. Chamberlin’in “Tekelci Rekabet Teorisi” ve İngiliz iktisatçı J.Robinson’un”Eksik Rekabet Iktisadı” adlı kitaplarında ortaya konmuştur. Monopolcü rekabeti oluşturan kurallardan biriolan ürün farklılaştırması. bir malın marka, özel bileşim. reklam gibi araçlarla tüketiciye özgül biçimdesunulmasını belirtir. Ürün farklılaştırmasında temel faktör ürünün gerçekten “farklı olması” delil. tüketiciye”farklı olduğu” imajının verilmesidir. Böylece her firma. kendi ürettiği mal üzerinde kısmı bir tekel durumunuoluşturacaktır. Özellikle gelişmiş kapital ekonomilerdeki çeşitli sanayi dallarında ürün farklılaştırmasına yaygın biçimde rastlanması nedeniyle oldukça geniş ilgi gören tekelci rekabet teorisi, fiyat teorisi üzerinde önemli etkiler yaratmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar