Medeni Usul Hukuku Testi Çöz

logo

1.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na gore, delillerin gosterilmesi ve incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Delil gosteren taraf, tahkikat aşamasına kadar o delile dayanmaktan vazgecebilir
Soru Açıklaması
2.

Tebligatın usule aykırı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Muhatap öğrenmişse gecerli sayılır
Soru Açıklaması
3.

Hukuk davalarında kanunda aksine hüküm olmadıkça genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Davalının yerleşim yeri mahkemesi
Soru Açıklaması
4.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi adli tatilde görülemeyecek işlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Boşanma davası
Soru Açıklaması
5.

A, B’ nin İstanbul’daki taşınmazını tapuda satış ve tescil işlemi yapılması suretiyle devralmıştır. Ancak A, bir ay sonra ödemek üzere söz verdiği satış bedelinin geri kalan kısmını ödememiştir.


B’ nin satış bedelinin tahsili için açacağı davada yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Davalının yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa yeri mahkemesi
Soru Açıklaması
6.

I. Davacının davası olmadan mahkemenin kendiliğinden davaya bakması yasaktır. II. Hâkim, tarafların bildirmediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez. III. Mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olmalıdır.


Yukarıda belirtilen durumlar sırasıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan yargılamaya hâkim olan hangi ilkelerin gereğidir?

Doğru Cevap: "C" Tasarruf ilkesi - Taraflarca getirilme ilkesi - Hukuki dinlenilme hakkı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yetkisi kesin değildir?

Doğru Cevap: "E" Bir mal hakkında terekeye karşı açılacak olan istihkak davalarında, terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması zamanında malın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi
Soru Açıklaması
8.

Diyarbakırlı D’nin arabası Ankara Kızılay’da seyir halinde yeşil ışık yanarken aniden durmuş ve arkadan gelen A, arabasıyla D’nin arabasına çarpmış onun da ardından gelen Bolulu B’nin arabasını kullanan Ceyhan- lı C de arkadan A’nın arabasına çarpmıştır. Bunun sonucunda A’nın arabasında 10 000 YTL’lik hasar ortaya çıkmıştır. A, ortaya çıkan zararının tazmini için B, C, D ve merkezi İstanbul’da bulunan kendi sigorta şirketi S’yi aynı dilekçede hasım göstererek bir dava açmak istemektedir.


Buna göre, bu davanın açılacağı yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bolu
Soru Açıklaması
9.

Ayrı asliye ticaret mahkemesi teşkilatı bulunan bir yerde asliye mahkemesinde açılması gereken bir alacak davası, asliye ticaret mahkemesinde açılmış ve mahkeme, her iki tarafın da hazır bulunduğu duruşmada gönderme kararı vermiştir.


Buna göre davacı dosyanın gönderilmesi için ne kadar süre içinde dilekçe vermelidir? (Bu sorunun seçenekleri ve cevabı 6100 sayılı HMK’ya göre güncellenerek değiştirilmiştir.)

Doğru Cevap: "C" Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde
Soru Açıklaması
10.

Medeni usul hukukunda süreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Süre, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.