Masumiyet karinesi nedir?

Masumiyet karinesi nedir?

Hakkında suç isnadı bulunan bir kimse, savunması için gerekli bütün güvencelere sahip olarak aleni bir yargılama sonunda hukuken suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır (İHEB md. 11).

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz (AY. Md. 38/4)

Yargılamaya itham edilen kişinin suçu işlediği inancı ve varsayımı ile başlanamaz. İspat külfeti iddia makamındadır. Başka bir anlatımla sanık masum olduğunu ve hakkındaki iddiaların aksini ispatlamak zorunda değildir. Şüpheden sanık yararlanır. Suçunun kanıtlanması için savcılık makamı yeterli delil getirmek zorundadır. Bununla beraber bazı hukuki ve fiili karineler, makul olmak şartıyla sanık aleyhine delil teşkil edebilir ve bunların aksinin ispatı sanığa düşebilir. İddianın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması halinde sanık mutlaka beraat ettirilmelidir. Gözaltında tutulan kimsenin fotoğraflarının medya organları tarafından çekilmesi ve sanki suçlu oldukları kesinmiş gibi yazılı ve görsel olarak haber yapılması masumiyet ilkesi ile bağdaşmaz.Türk Hukuk sistemindeki masumiyet karinesine göre, adalet önündeki bir kişi hakkındaki yargı kararı, tahkikat ve dava sonuçlandırılıp bütün itiraz ve temyiz mercilerin geçip kesinleşmedikçe o kişinin masum olduğunu kabul etmek gerekir. Davanın esası yani sorumluluk konusunda bir karar verilmeksizin, kavuşturmanın herhangi bir nedenle son bulması halinde sanığa, sırf şüphe üzerine, bir ceza yahut tedbir uygulanması, 6/2 ihlalidir. Yargılama devam ederken resmi makamların sanığın suçlu olduğuna ilişkin yaptıkları açıklamalar da suçsuzluk karinesinin ihlalidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar