Maliyet muhasebesi hatırlatma notları

muhasebe-ders-notlari

HATIRLATMA NOTLARI

MALİYET MUHASEBESİ

 

 • ___________ /___________________

      DİMM gideri Yansıtma

      D.İŞÇ.gideri Yansıtma

      GÜG gideri Yansıtma

                                         DİMM gideri                                        Gider ve yansıtma hesaplarının

                                         D.işçilik gideri                                                   kapatılması

                                         GÜG gideri

      _____________ /______________________

 • ____________ / _________________________

      Yarı mamul-üretim

                             DİMM gideri Yansıtma                                   Üretim maliyetlerinin üretime aktarılması

                             D.işçilik gideri Yansıtma                                                 devri, yüklenmesi.

                             GÜG Yansıtma

      ____________ / __________________________

 • dağıtım= Giderin tüm gider yerlerine dağıtılması

      2.dağıtım=Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılmasıdır.

      3.dağıtım=Esas gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere (ürünlere) dağıtılmasıdır.

 • Maliyet = Bir mamul veya hizmetin edinilmesi için o dönem içinde yapılan harcamalarla daha önceki dönemde yapılan harcamalarda o mamul ve hizmetin edinilmesinde katlanılan fedakârlıkların parasal tutarıdır.

 • Harcama= Bir mamul fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanma.

 • Maliyet, herhangi bir malı veya hizmeti, kullanıldığı veya satıldığı yerde veya durumda elde edebilmek için doğrudan doğruya ve dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır.

 • Gider; işletmenin belirli bir dönemdeki mamul teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlardır.(bilânço yaklaşımı)

 • Gider; işletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar ( gelir elde etmesi ) sağlaması için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tükenmiş maliyetlerinin hâsılattan düşülen kısmı (gelir tab. yaklaşımı)

 

 • Zarar; belli bir dönemde işletmenin özsermayesinde giderler ve işletmeden çekilen değerler hariç, olağandışı faaliyetler veya arızi yapılan işlemler ve olaylar sonucu meydana gelen azalışlar.(bilânço yaklaşımı)

 • Zarar; belli bir dönemde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan veya tüketilen varlıkların hâsılattan düşülen, yararı tükenmiş maliyetler ( gelir tab. yaklaşımı)

 

 • Değişken Maliyetler = Toplamda değişen, birim başı sabit.

 • Sabit Maliyetler = Toplamda sabit, birim başına değişen

 

 

 • Yapısal Giderler -> İşletmenin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan, kısa dönemde alınacak kararlardan etkilenmeyen işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için yapılması zorunlu olan (kira, amortisman, yönetici giderleri)
 • Programlanmış -> Reklâm, araştırma geliştirme giderleri.

 

Maliyetin Kapsamına Göre;

                         

 • TAM MALİYET SİSTEMİ = DİMM + D.İşç. + Değ. GÜG + sbt GÜG

       DEĞİŞKEN MALİYET = DİMM + D.İşç + Değ. GÜG

       NORMAL MALİYET = DİMM + D.İşç + Değ. GÜG + sbt GÜG  (kapasite Kul. oranı)

       ASAL MALİYET = DİMM + D.İşç.

Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre;

 

 • Sipariş Maliyet = Belli partiler halinde üretim yapan ve her partide farklı tür ve nitelikte mamul üreten.

       Safha (evre ) Maliyet = Birbirini izleyen aşamalarda sürekli ve seri olarak kitle halinde ürün üreten.

Maliyetlerin Saptanma Zamanına göre;

Fiili Maliyet = Faaliyet yapıldıktan sonra fiilen gerçekleşen tutarları esas alan maliyet sistemidir.

Tahmini Maliyet = Bilimsel olmayan, geçmiş deneyimlerden yararlanılarak önceden tahmin edilen maliyet sistemidir.

Standart Maliyet = Bilimsel yöntemlere göre gerçekleşmesi gereken maliyet sistemidir.

 • Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı= Maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirinden bağımsız olan işletmelerde genel muhasebe tarafından kullanılır.
 • Maliyet muhasebesi yansıtma hesabı= Maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirinden bağımsız olan işletmelerde maliyet muhasebesi tarafından kullanılır.

 • Maliyetler = Ürünlere yüklenmelerine göre ->Direkt, endirekt

                          Faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre -> Değişken, Sabit.

                          Çeşitlerine göre -> İlk madde ve malzeme, İşçi ücret gideri, Memur ücret gideri, Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, Çeşitli giderler, Vergi resim ve harçlar, Amortisman ve tükenme payları, Finansman giderleri.

                         Fonksiyonlarına Göre ->Tedarik (satın alma ) giderleri, üretim giderleri, Araştırma geliştirme giderleri, Pazarlama ve satış dağıtım giderleri, Genel yönetim giderleri, Finansman giderleri.

 

 

 • Stok bulundurma maliyeti ile sipariş maliyeti toplamının en az olduğu nokta optimal sipariş miktarı

 

DAĞITIM YÖNTEMLERİ

 

 • dağıtım= Giderin tüm gider yerlerine dağıtılması

      2.dağıtım=Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılmasıdır.

       3.dağıtım=Esas gider yerlerinde toplanan giderlerin mamullere (ürünlere) dağıtılmasıdır

 

2.Dağıtım türleri :

 

 • Basit Dağıtım -> Yardımcılar dikkate alınmaz. Birbirlerine pay vermez. Sadece esas üretim ile dönem gider yerlerine pay verir.

 

 • Kademeli dağıtım -> Dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki yarar ve hizmet alışverişi belli bir sıra içinde tek yönlü olarak dikkate alınır.

 

 

 • Matematiksel -> Yardımcı gider yerlerinin birbirlerinden yararlanma yüzdeleri ve esas gider yerlerine verdikleri paylar hesaplanır. Yardımcılar kendilerinden pay almaz, birbirlerinden pay alırlar.

 

 • Karşılıklı -> Hizmet alışverişi dikkate alınmakta giderler yardımcı üretim ve hizmet gider yerlerine karşılıklı dağıtılmakta.

 

 • Planlı dağıtım -> Tahmin yoluyla veya bütçeler aracılığı ile giderler belirlenerek saptanan dağıtım oranlarına göre dağıtılırlar.

 

 • Yan ürünlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler

 

 

 • Brüt satış hasılatı
 • Net satış hasılatı
 • Satış fiyatından geriye doğru hesaplama
 • Tedarik değerinin esas alınması.

 

 

 

 • Birleşik giderlerin ortak ürünler arasında dağıtımında kullanılan yöntemler

 

-Üretim miktarı

-Katsayı

-Piyasa değeri

-Net satış hasılatı

-Standart verim

FARK FORMULLERİ

* DİMM Farkları

DİMM Miktar farkı = ( Fiili miktar – Standart Miktar ) * Standart Fiyat

DİMM Fiyat farkı    = ( Filli Fiyat- Standart Fiyat ) * Fiili Miktar

* D.İŞÇİLİK Farkları

D.İşçilik Süre Farkı = ( Fiili Süre – Standart Süre ) * Standart Ücret

D.İşçilik Ücret Farkı = ( Fiili Ücret – Standart Ücret ) * Fiili Süre

* GÜG Farkları

 

GÜG Bütçe farkı = Fiili GÜG – Fiili çalışma hacmindeki bütçelenmiş GÜG

GÜG verimlilik farkı = ( Fiili çalışma hacmi – olması gereken çalışma hacmi) x Standart GÜG                                                                                                                            değişken oran

Kapasite farkı = ( Bütçe kapasitesi – Fiili kapasite ) x Standart sabit  GÜG yük. oranı

 

 

Değişken GÜG ile ilgili ……… Verimlilik farkı

Sabit GÜG ile ilgili ……………  Kapasite farkı

 

 

* Enflasyonist ortamlarda maliyetin düşük, stok maliyeti ve karın yüksek olduğu yöntem : FIFO

 

 

 

 

 

 

                           SMMM TABLOSU              

DİMM Gideri                 Direkt işçilik gideri               Genel Üretim Giderleri

 

 

 

                             Toplam Üretim Maliyeti

                                 DBYM (+)

                                 DSYM (-)

                            Üretim mamul Maliyeti

                                 DB Mamul (+)

                                 DS Mamul Maliyeti

                            Satılan Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler