Mali kar-ticari kar arasındaki fark?

Mali kar-ticari kar arasındaki fark?

Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.

Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.

Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz. Örnek vermek gerekirse işletme sahibi trafik cezası nedeniyle ödemiş olduğu parayı gider yazabilir ve ortaya çıkan kâr ticari kardır. Bu gider ise kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğundan dolayı mali kara ulaşmak için bu gideri kabul etmeyiz.

Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar