Lerner endeksi nedir?

Lerner endeksi:

Monopolcü-nün Fiyat Belirleme Gücü

Negatif eğimli talep eğrisi ile karşı karşıya olan monopolcü, satış fiyatını MR= MC (marjinal gelir= marjinal maliyetin üzerinde belirleyebilme gücüne sahiptir. Ancak bununda bir sınırı vardır. Örneğin, malın ikamesinin bulunup bulunmadığı veya çiçek ve dayanıksız tüketim malları gibi çabuk bozulabilen mallar durumunda monopol gücü düşebilmektedir. Monopolcü-nün fiyat belirleme gücü ″Lerner Endeksi″ ile ölçülmektedir. Endeks, monopolcü’nün denge koşullarından türetilebilmektedir.

MR=MC eşitliği ile bu endeks bulunmuştur.

Endeks = P_MC/P= 1/ed

P_MC/P → lerner endeksi olarak adlandırılır.

Endeks sıfır ile bir arasında değerler alır. (0≤Le≤1)

Katsayı sıfır olarak bulunursa, monopolcü fiyat belirleme gücü yoktur. Yani tam rekabet koşulları geçerlidir.

Katsayı 1 olarak bulunursa, monopolcü açısından fiyat belirleme gücü tamdır. Yani tekel söz konusudur.

Lerner formülünde görüldüğü gibi, monopol gücü ile talebin fiyat esnekliği arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

Talebinfiyat esnekliği büyüdükçe monopol gücü düşer.

Esneklik sonsuz olduğunda ise, monopol gücü sıfırdır. P= MC olur, yani tam rekabet koşulları geçerli olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar