Kurum mülakatları için soru türleri

 1. Dilenci komşu politikası nedir
 2. Vergi anayasada yer alır mı, alırsa açıkla
 3. İkametgah nedir
 4. Tam rekabette AS eğrisinin şekli nasıldır
 5. Meclis başkanı nasıl seçilir
 6. Kanun nasıl yapılır
 7. Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmalar ?
 8. Eksik borç nedir
 9. Kendini tanıt
 10. Bilanço hesapları nelerdir
 11. Dönem net kar ve zararı hesabını ve hesap grubunu anlat
 12. Kusursuz sorumluluk halleri
 13. Muhasebe nedir
 14. Muhasebenin unsurları
 15. Üçlü açmaz
 16. Verginin özellikleri
 17. Verginin kanuniliğini açıkla
 18. Ehliyetlerden bahset
 19. Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Tr ye vermiş olduğu notlar ve Tr ye etkisi?
 20. Vergileme hataları
 21. Hesap hataları
 22. Türkçe hangi dil kurumuna (grubuna dmek istedi galiba) ait?
 23. Bütçe nedir
 24. Bütçe ilkeleri
 25. Tereke
 26. Mali anestezi
 27. Bilanço
 28. Gelir tablosu
 29. Hukuk
 30. Vergi hukuku
 31. Hukuk boşluğu
 32. Aktif pasif dengesi
 33. İdari işlem nedir, unsurları
 34. İptal davası
 35. Tam yargı davası
 36. Simitçi tacir olur mu
 37. Soyut norm denetimine kimler başvurur
 38. Vergi hukukunda zamanaşımı
 39. Bilanço hesapları nelerdir
 40. Tasarruf oranları cari açığı nasıl etkiler
 41. Vergileri ayır örnek ver
 42. Niye bi yerde çalışmıyorsun, 2 yıldır napıyosun
 43. Başka kurum sınavına girdin mi bugüne kadar
 44. Gabin
 45. Üçlü açmaz
 46. Neden İstanbul
 47. Suriye’nin sınır komşuları
 48. Arbitraj
 49. Vergi cenneti ne örnek ver
 50. Latince uluslar arası ilişkiler
 51. Kamu ihale kanunuyla ilgili bir soru
 52. Kamu hukuku ve özek hukuk sözleşmelerine örnek ver açıkla
 53. Gelir tablosu nedir
 54. Is-Lm modelinde yatırımların faize duyarlılığı sonsuz ise ıs ve lm eğimleri nasıl olur bu durumda hangi politika etkilidir, neden?
 55. Vadeli işlem piyasaları nedir
 56. Future nedir
 57. Oecd hakkında bilgi
 58. Dışlama etkisi nedir
 59. Yasama dokunulmazlığı nedir
 60. Transfer fiyatlama nedir
 61. Yoksullaştıran büyümeyi açıklayınız
 62. Türkiyenin gümrük birliği anlaşmasını imzalaması bize faydalı mı oldu yoksa olmadı mı
 63. Vergi hukukunda ispat ve delil hakkında ne biliyorsun
 64. Vergi hatası nedir
 65. Akçabat köfte ve İnegöl köfteyi düşündüğünde nasıl mallardır bunlar? Köftenin içindeki baharatları muhasebede ne olarak kaydedersin?
 66. Enflasyon nedir
 67. Arz enflasyonu nedir
 68. Objektif iyiniyet nedir
 69. Şerefiyenin maliye ve muhasebedeki tanımı, hangi hesap grubunda yer alır, hesap kodu nedir
 70. Maliye politikası araçları nelerdir
 71. Enflasyonist dönemde uygulanması gereken politikalar?
 72. Amortisman nedir, çeşitleri
 73. Kıst amortismanı açıklandığında biri şu soruyu sormuşlar: mesela ben 27 ekimde bir araba aldım bunun amortismanını nasıl ayırırım? Kaç aylığına ayırırsın?
 74. İmf dünya bankasını anlat
 75. Şelale tipi vergi
 76. Örümcek ağı teoremi
 77. Şelale tipi vergi, kdv şelale tipi vergi midir
 78. Kanal projesinin ekonomiye etkileri?
 79. Kurumlar vergisi mükellefleri
 80. Tam yargı ve iptal davası farkları
 81. Laffer eğrisi
 82. Maddi olmayan duran varlıklarda amortisman?
 83. Gabin
 84. İrade fesatları
 85. Gib ne işle uğraşır
 86. Guy ne iş yapar
 87. Finansal tablolar
 88. Fiil ehliyeti
 89. AŞ anlat
 90. Toplam fayda, marjinal fayda nedir
 91. Faiz dışı açık
 92. Farksızlık eğrisi
 93. Finansal tablolar nelerdir
 94. Reeskont işlemi neden yapılır, bilgi ver
 95. İdare davası iptal davası açıkla ve farkları nedir, bir örnek olay verildi, başvuru yollarında nasıl bir yol izlersin
 96. İdari merci tecavüzü
 97. Kliring nedir
 98. Vergi gayretini anlat
 99. Vergi kapasitesini anlat
 100. Kamu hizmeti-kamu görevi farkları
 101. Sermaye ve para piyasası farkı
 102. Stoklarla ilgili hesaplama
 103. Gini katsayısı
 104. Vergi çarpanı nedir
 105. Yedek akçe nedir
 106. Marshall planı
 107. Marmaray’ın tr ekonomisine ne gibi katkıları oldu
 108. Sebepsiz zenginleşme ve süresi
 109. Kişilik nasıl başlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar