Küresel pazarlama ders notları

Küresel Pazarlama Bahar Dönemi Final Sınavı Ders Notları

PAZARLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: EKONOMİK, POLİTİK, SOSYOKÜLTÜREL VE TEKNOLOJİK ÇEVRELER.
+ULUS DEVLETLERİNİN EKONOMİK POLİTİKALAR BAZINDA LİBERALLEŞMEYE BAŞLADIĞI YIL 1980+SİYASİ VE EKONOMİK AÇIDAN KÜRESELLEŞMENİN ÖÜNÜ AÇAN VE ZEMİN HAZIRLAYAN OLAY: YENİ GELİŞMİŞ PAZARLARIN ORTAYA ÇIKMASI+İNTERNETİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI YIL 1990
+NAFTAYI KURAN: AMERİKA, MEKSİKA, KANADA
+İŞLETMELER BELLİ ULUSAL ALANDA GELİŞMELERE ODAKLANIYORSA YEREL PAZARLAMA
+YEREL PAZARLAMA<İHRACAT<ULUSLAR ARASI PAZARLAMA<KÜRESEL PAZ.
+KÜRESEL PAZARLAMAYI MALİYET AVANTAJI YARATMASI AÇISINDAN DESTEKLEYEN LEVİTT
+KÜRESELLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER: EKONOMİK, DEMOGRAFİK, POLİTİK VE HUKUKİ, TEKNOLOJİK, SOSYOKÜLTÜREL+1945-75 ARASI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ UYGULAMA ALANLARI;
EĞİTİM, SAĞLIK, KONUT, SOSYAL GÜVENLİK, ÇEVRE, İSTİHDAM, GELİR DAĞILIMI, ÇALIŞMA KOŞULLARI
+KÜRESEL STRATEJİNİN İŞLETMEYE FAYDALARINDAN BAHSEDEN: CATEORA-GRAHAM
+YASAL VE POLİTİK ÇEVREDEKİ DEĞİŞİM FAKTÖRLERİNE KATKIDA BULUNAN: SHELTH, PAVTİYAR VE SEGAL
+ULUSLAR ARASI PAZARLAMA YÖNELİMLERİ: KENDİNE ODAKLI, BÖLGE ODAKLI, ÇOK ODAKLI, DÜNYA ODAKLI
+ANAVATAN VE EV SAHİBİ ÜLKE ARASI BENZERLİK VE FARKLILIKLARA ODAKLANAN DÜNYA ODAKLI YÖNELİM
+DÜNYAYI EK BİR PAZAR OLARAK GÖREN: DÜNYA ODAKLI YÖNELİM
+İŞLETME KENDİ ÜLKESİNİ DİĞERİNDEN DAHA ÜSTÜN GÖRÜYORSA: KENDİNE ODAKLI YÖNELİM
+KÜRESEL PAZARLAMADA ÖNEM KAZANAN OLGULAR
-KÜRESEL DÜŞÜN YEREL HAREKET ET
-STANDARDİZASYON-UYARLAMA DENGESİ
-YÖNETİM ŞEKİLLERİNDE ŞEFFAFLIK
-ŞİRKET SAHİPLERİNİN DEĞİŞMESİ
-YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜRESEL PAZARLAMA
+İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KÜRESEL PAZARLAMADA İTİCİ GÜÇ OLDUĞUNU SAVUNAN LEVİTT
+İŞLETMENİN EKONOMİK AÇIDAN GELİŞMESİ İÇİN ÇÖZMESİ GEREKEN MALİYET SORUNLARI
+DÜNYA NÜFUSUNUN %60’A YAKINI ASYADA YOĞUNLAŞMIŞTIR.
+BENZER ÖZELLİKLİ ÜLKELERİ BÖLGELER BAZINDA GRUPLAYAN BÖLGE ODAKLI YÖNELİM
+TAMAMEN STANDARTLAŞTIRILMIŞ PAZARLAMA KARMASI ÖĞELERİ İLE YEREL PAZARLARDA REKABET ETMENİN ZOR OLDUĞU FARK EDİLEN ANLAYIŞ KÜRESEL DÜŞÜN YEREL HAREKET ET
+SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARTIŞMALAR: EKONOMİK BAŞARI, ÇEVRESEL ADALET, SOSYAL EŞİTLİK
+MERKEZİYETÇİ YÖNETİM ANLAYIŞININ BENİMSENDİĞİ YÖNELİM KENDİNE ODAKLI YÖNELİM
+MAL, HİZMET, FİKİR, SERMAYE, TEKNOLOJİ, BİLGİ, KÜLTÜR VE BİREYLERİN HIZLA VE SÜREKLİ SINIR ÖTESİNE AKIŞI KÜRESELLEŞME
+İŞLETMENİN İHRACAT YAPMADAN FIRSAT GÖRÜĞÜ YENİ PAZARLARA ORTAKLIK VEYA DOĞRUDAN YATIRIMLA GİRMESİ ULUSLAR ARASI PAZARLAMA
+ANAVATAN VE YEREL MÜŞTERİ ODAKLI KENDİNE ODAKLI YÖNELİM
+DÜNYA ODAKLI YÖNELİMDE KÜRESEL MEDYA KANALLARI ETKİSİ İLE ÜRÜN BİLİNİRLİĞİ DAHA ÇOK ARTAR.+BUGÜNKÜ SOSYAL VE EKONOMİK KARLARI GELECEKTEKİ POTANSİYEL BENZER FAYDALARI TEHLİKEYE ATMAKSIZIN OPTİMİZE EDEN SOSYAL VE YAPISAL EKONOMİK DÖNÜŞÜMLERİN BÜTÜNLEŞMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
+KIÜRESELLEŞMEYİ SINIRLAYAN ETKENLER: KÜLTÜREL FARKLILIKLAR, İŞLETME KÜLÜRÜ, KÜRESELLİK KARŞITLIĞI, ULUSAL ENGELLER
+İNG- HOLLANDA İŞL. UNILEVERİN REXONA DEODORANT MARKASI İÇİN 30 FARKLI AMBALAJ VE 48 FORMÜL GELİŞTİRMESİ ÇOK ODAKLI YÖNELİM
+EKONOMİK CANLILIK VE ADALET GİBİ KAVRAMLARI İÇEREN OLGU: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜRESEL PAZARLAMA+GATT YERİNE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNÜN GEÇMESİ-> 1995
+DÜNYA TİCARETİNDE HONGKONG, SİNGAPUR, G. KORE GİBİ ÜLKELER BAŞROLDEDİR.
+BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN HAZIRLADIĞI RAPORLARA KAYNAKLAR: HÜKÜMET HARCAMALARI, ÜCRET VE FİYATLAR, TARIM İÇ-DIŞ TİCARET, İSTATİSTİKSEK RAPORLAR, GSMH, GSYH, TÜKETİM, YATIRIM+KAYNAK TAHSİSİ AÇISINDAN EKONOMİK SİSTEMLER: PAZAR EKONOMİLERİ (KAPİTALİST), YÖNETİLEN EKONOMİLER (SOSYALİST), KARMA EKONOMİ
+EKONOMİK SİSTEMDE HEM ÖZEL HEM DEVLETİN YER ALDIĞI KARMA EKONOMİ
+KAMU SEKTÖRÜNÜN YAVAŞ VE BÜROKRATİK OLDUĞU AZ GELİŞMİŞ ÜLKE
+SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER: ABD ALMANYA İNGİLTERE
+ÜLKELERİN PAZAR OLMA YÖNÜNDE EN ÖNEMLİ KRİTERİ NÜFUS
+BELLİ BİR ÜLKEYE ÖZGÜ TÜKETİM MODELLERİNİ AÇIKLAYAN EN ÖNEMLİ TEORİLERDEN BİRİ ENGEL KANUNU
+PAZAR DEMOGRAFİLERİ: NÜFUS, ALTYAPI, GELİR, TÜKETİM MODELLERİ ÖDEMELER DENGESİ, DÖVİZ KURLARI
+DÜNYA BANKASININ TEMEL GÖREVİ, YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEKTİR.
+DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN KURULUŞLARIN BAŞINDA GELEN DÜNYA BANKASI(1944)
+ULUSLAR ARASI PARA FONU BRETTON WOODS KONFERANSIYLA KURULMUŞ 1945
+TİCARET BLOKLARININ AMACI: İÇERDİĞİ ÜLKELER ARASI GÜMRÜK TARİFELERİNİ İNDİREREK, İŞGÜSERMAYE TEKNOLOJİ DOLAŞIMINI SAĞLAYARAK ULUSLAR ARASI TİCARET VE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK
+BLOKLAR: SERBEST TİC. ANLAŞMASI, GÜMRÜK BİRLİĞİ, ORTAK PAZAR, EKONOMİK BİRLİK, POLİTİK BİRLİK
+ULUSLARARASI PAZARLAMACILAR İÇİN NÜFUSTA EN ÖNEMLİ KONU: AİLE
+TİCARET BLOKLARI İÇİNDE EN BASİT OLANI SERBEST TİC. ANLAŞMASI
+TİCARET BLOKLARININ TEMEL AMACI : ULUSLARASI TİC VE BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK
+TİCARET ANLAŞMALAR: NAFTA SEFTA CEFTA EFTA APTA
+AB ÜYESİ OLMAYAN: ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK HIRVATİSTA MAKEDONYA MOLDOVA KARADAĞ KOSOVA SIRBİSTAN
+8 G. ASYA ÜLKELERİ:BANGLADEŞ HİNDİSTAN MALDİVLER NEPAL PAKİSTAN AFGANİSTAN SRİ LANKA BUTON
+TEK KİŞİLİK AİLEYE EN ÇOK; İSVEÇ NORVEÇ DANİMARKA FİNLANDİYA
+ÜLKE PARASININ DEĞERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: DEVELÜSAYON
+MALIN ÇIKIŞ ÜLKESİ BAZ ALINARAK HESALANAN TARİFE AYRIMCI TARİFE
+KİŞİ BAŞINA GSMH AÇISINDAN EN ÖNDE GELEN LÜKSEMBURG
+ENERJİ TÜKETİMİ KADAR KİŞİ BAŞI ENERJİ TÜKETİMİ, ÇELİK-ÇİMENTO TÜKETİMİ GİBİ GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİ GÖSTERGELERİNE GÖRE 1. SIRADA ABD
+EN KAPSAMLI TİCARET BLOKU:POLİTİK BİRLİK
+BİR VEYA BİR KAÇ ÜRÜNE BAĞLI EKONOMİLERİ OLAN AZ GELİŞMİŞ ÜLKE
+DIŞPAZARLARA AÇILIRKEN ÜLKELERİN TÜKETİM SEVİYELERİ, FİYAT VE ENFLASYON SEVİYELERİ GİBİ VERİLERLE İLGİLİ HER BİR PAZAR İÇİN YAPILAN EKONOMİK ÇEVRE ANALİZİ
+MALIN DEĞERİNİN BELLİ BİR YÜZDEİ OLARAK HAZIRLANAN GÜMRÜK TARİFESİ ADVALOREM 
+KİŞİ BAŞI ENERJİ TÜKETİMİNDE EN SON SIRADA ÇEK CUMHURİYETİ
+BİR TOPLUMA İLİŞKİN ÖĞRENİLMİŞ PAYLAŞILMIŞ ÖĞELER BÜTÜNÜ: KÜLTÜR
+ÖZELİKLERİ:KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇER, DİNAMİKTİR. ÖĞREMİLİR, PAYLAŞILIR, UYARLANIR (ADAPTE EDİLİR)
+KÜLTÜRÜ İFDE EDEN EN ÖNEMLİ UNSUR: DİL
+UNSURLARI: DİL, DİN, TEKNOLOJİ VE MATERYAL, ESTETİK, SOSYAL ORGANİZASYON, EĞİTİM, DEĞER VE TUTUMLAR,
+HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI
-BİREYSELLİK KOLEKTİVİZİM -GÜÇ UZAKLIĞI -ERİL-DİŞİLİK
-BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA -KISA-UZUN VADEYE DÖNÜKLÜK
+ÖZEL MÜLKİYETTEN ÇOK ORTAK MÜLKİYETİ ÖNE ALAN REJİM SOSYALİZM
+SOSYALİZM KARŞITI LİBERALİZM
+SOSYALİZMİN HAKİM OLDUĞU: BOLİVYA ÇİN, MISIR, VENEZUELA HİNDİSTAN ROMANYA RUSYA
+İŞLETMELERİN İLİŞKİLERİ SAYESİNDE ETKİLEYEBİLECEĞİ TARAFLAR: HÜKÜMET MÜŞTERİLER ÇALIŞANLAR YEREL HALK+POLİTİK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ: BÖLGE TURU DELPHİ TEKNİĞİ, ENTEGRE (BÜTÜNLEŞMİŞ) YÖNTEMLER, DANIŞMANLARDAN YARARLANMA, KANTİTATİF (NİCEL) YÖNTEMLER
+EN DİNAMİK GELİŞEN ÇEVRESEL FAKTÖR TEKNOLOJİK ÇEVRE
+POLİTİK RİSKİ OLŞTURAN FAKTÖRLER: İTHALAT KISITLAMASI, YEREL İÇERİK KISITLAMALARI, DÖVİZ KONTORLÜ, PAZAR KONTROLÜ, FİYAT KONTROLÜ, YERELLEŞTİRME, TERÖRİZM, AMBARGO, VERGİ KONTROLLERİ, İŞGÜCÜ KISITLAMASI, HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ, EL KOYMA MİLLİLEŞTİRME, SAVAŞ+YENİ ÜRÜNLERİN DIŞPAZARDA BENİMSENME SÜRECİ: HABERDAR OLMA, İLGİ DUYMA, DEĞERLENDİRME, DENEME, BENİMSEME
+ÜRÜN RENGİNDEN AMBALAJ ŞEKLİ REKLAMDAKİ FON MÜZİĞİNE KADAR BİR ÇOK KONU ESTETİĞE AİTTİR.
+DİĞER İMA KÜLTÜRLERİ YÜKSEK BAĞLAMLI KÜLTÜRLERDİR.
+YABANCILARA AİT İŞLETMELERİN ÇALIŞTIĞI SEKTÖRLERİN O ÜLKE FİRMALARININ HİZMET VEREBİLECEĞİ SEKTÖRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MİLLİLEŞTİRME
+POLİTİK ÇEVRE AÇISINDAN EN ÖNEMLİ SORUN SAVAŞ
+YOLSUZLUK ALGISININ ENYÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDEN İLK SIRADA SOMALİ SON SIRADA NORVEÇ
+HÜKÜMETLER KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE İLİŞKİN HER ALANI KÜLTÜREL ALANDA TUTUYORSA TOTALİTER REJİM
+TOTALİTER REJİMLER, TOPLUMA VE BİREYLERE HEMEN HİÇBİR ÖZGÜRLÜK TANIMAYAN, TÜM TOPLUMU BELİRLİ BİR İDEOLOJİ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİREN, KULLANAN VE BUNUN İÇİN DE BASKICI YÖNTEMLER DEVREYE SOKAN YÖNETİM SİSTEMLERİDİR. TOTALİTER REJİMLERİN 20. YÜZYILDAKİ EN BELİRGİN ÖRNEKLERİ, FAŞİZM, NAZİZM VE KOMÜNİZMDİR.
SÖZÜ EDİLEN SİSTEMLERİN TÜMÜNDE DEVLET, BELİRLİ BİR İDEOLOJİ ADINA, TOPLUM ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI UYGULAMIŞTIR. MUHALİFLER ACIMASIZCA ORTADAN KALDIRILMIŞ, TÜM TOPLUM ADETA BİR “KORKU REJİMİ” İLE YÖNETİLMİŞTİR.*
+İTHALAT KISITLAMALARININ EN İLERİ SEVİYESİ AMBARGO
+KİŞİNİN BİR TOPLANTIYA 15 DK GEÇ KALMASI TRAFİK BAHNESİYLE SORUN OLUŞTURMAZKEN BAZI BATI ÜLKELERİNDE SAYGISIZLIK OLARAK NİTELENDİRİLMESİ DEĞERLER
+POLİTİK ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EN ETKİLİ FAKTÖRLERDEN BİRİ POLİTİK SİSTEMLERDİR. POLİTİK SİSTEMLER: TOTALİTER, SOSYALİZM VE DEMOKRASİ
+GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BİRÇOĞUNDA GÖRÜLEN REJİM DEMOKRASİ
+ TOPLAM ARGE HARCAMALRINDA EN DÜŞÜK PAYA SAHİP İSPANYA EN YÜKSEK ABD
+ULUSLAR ARASI İŞLETMELERİN HÜKÜMETİ KENDİ LEHİNE KARAR VERMESİ İÇİN ETKİLEMESİ LOBİ FAALİYETLERİYLE OLUR.
+BELLİ KÜLTÜR İÇİNDE MİLLİYET DİN DİL IRK GİBİ ÖZELLİKLER NEDENİYLE DAHA HOMOJEN YAPIYA SAHİP-> ALT KÜLTÜR
+YÜKSEK BAĞLAMDA SOSYAL DÜŞÜK BAĞLAMDA ZORUNLULUK OLAN FAKTÖR/BOYUT YEMEK YEMEK
+ YÜKSEK BAĞLAMDA AZ ÖNEMLİ DÜŞÜK BAĞLAMDA ÇOK ÖNEMLİ OLAN FAKTÖR/BOYUT AVUKATLAR
+KANADA BİREYSEL BİR TOPLUMDUR.
+FİRMALARIN YABANCI PAZARA GİRMEDE ZORLANDIKLARI NEDENLER:
-YABANCI FİRMADAN ORTAKLIK TEKLİFİ GELMESİ
-İÇ PAZARIN DARALMASI
– İÇ PAZARDA EKONOMİK SIKINTILAR
-ATIL KAPASİTE VARLIĞI
+PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİNDEN EN YAYGIN OLAN İHRACAT
+DOLAYLI İHRACATTA ARACILAR
-İHRACAT TİCARET FİRMALARI -İHRACAT YÖNTEMİ FİRMALARI
-YERLİ TÜCCARLAR -YABANCI TÜCCAR VE TEMSİLCİLER KOOPERATİF ORGANİZASYONLAR
-PİGGUBACK PAZARLAMA -İHRACATÇI BİRLİKLERİ
-KOMİSYONCULAR
+ PİGGYBACK İHRACAT:İHRACATÇI FİRMANIN İHRACATÇI BAŞKA BİR FİRMANIN MALINI KENDİ DAĞITIM KANALINDA SATMASIDIR.KENDİ MALLARIYLA REKABET HALİNDE OLMAMASI VE MEVCUT ÜRÜN HATTINI TAMAMLAYICI OLMASI GEREKİR.
+ YATIRIMA DAYALI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ1.ORTAK GİRİŞİMLER 2.ULUSLARARASI BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 3.DOĞRUDAN YATIRIM
+FİKRİ HAKLARIN KULLANIMINI VEREN SÖZLEŞME LİSANS ANLAŞMALARI
+ULUSLARARASI PAZARLARA GİRMEK İSTEYEN BİR İŞLETME TARAFINDAN, YURTDIŞINDAKİ YEREL ÜRETİCİYE HERHANGİ BİR VARLIĞIN ÜRETİM, SATIŞ YA DA KULLANIM HAKKININ BELİRLİ BİR SÜRE VE BEDEL KARŞILIĞINDA DEVREDİLMESİ LİSANS ANLAŞMALARI
+ LİSANS VEREN = LİCENSOR LİSANS ALAN=LİCENSEE LİSANS ÜCRETİ=ROYALTİ
+ÜRÜNLERİ DIŞ PAZARDA YEREL BİR ÜRETİCİYE YAPTIRIRKEN PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ KENDİSİ ÜSTLENDİĞİSÖZLEŞMELİ ÜRETİM
+ ÜRÜNLERİN ÜRETİM İZNİNİN ANLAŞMA İLE YEREL ÜRETİCİ FİRMALARA VERİLMESİ SÖZLEŞMELİ ÜRETİM
+ ANA FİRMADAN GÖNDERİLEN PARÇALAR VE GİRDİLERİN NİHAİ ÜRÜNÜ OLUŞTURMAK ÜZERE DIŞ PAZARLARDA BİRLEŞTİRİLME SÜRECİ MONTAJ ÜRETİMİ
+MONTAJ ÜRETİMİN FAYDALARI
-DÜŞÜK TAŞIMA MALİYETİ
-DÜŞÜK GÜMRÜK VERGİLERİ
-FİRMANIN HEDEF DIŞI PAZARIN İHTİYAÇLARINA DAHA HIZLI VE KOLAY CEVABI VEREBİLMESİ
-İŞÇİ VE MALZEMELERE AİT MALİYET AVANTAJI
-DOĞRUDAN YATIRIM ANA PAZAR RİSKLERİNE KARŞI TECRÜBE KAZANMAK
+BİR YABANCI ÜLKENİN PAZARINDA O ÜLKEDEKİ YEREL ŞİRKET İLE ÜRETİM TESİSİ KURMA ORTAK GİRİŞİM
+ŞİRKET SATIN ALMA ÇEŞİTLERİ:YATAY , DİKEY, ORTA MERKEZLİ, ŞİRKETLER TOPLULUĞU
+ÜRÜN HATTI VE PAZARI BENZER BİR ŞİRKETİN KAZANMASI: YATAY SATIN ALMA
+ İKİ YA DA DAHA FAZLA İŞLETMENİN KENDİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN ORTAK BİR PROJEYİGERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK KENDİLERİNDEN AYRI BİR İŞLETME KURMALARI ORTAK GİRİŞİMLER (JOİNT VENTURES)
+ALINAN ŞİRKETİN İŞLETMENİN TEDARİKÇİSİ YADA MÜŞTERİSİ OLMASI DİKEY SATIN ALMA
+ ALINAN ŞİRKETİN AYNI PAZARDA FAKAT FARKLI TEKOLOJİ YADA FARKLI PAZAR AMA AYNI TEKNOLOJİYE SAHİP OLMASI ORTA MERKEZLİ SATIN ALMA
+ ALINAN ŞİRKETİN FARKLI SEKTRÖDEN OLMASI ŞİRKETLER TOPLULUĞU
+İKİ ŞİRKETİN BİRLEŞEREK TEK BİR İŞLETME OLARAK FAALİYET GÖSTERMESİ ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
+ŞİRKET BİRLEŞME ŞEKİLLERİ: YATAY DİKEY VE KÜME ŞİRKET TOPLULUĞU
+ULUSLAR ARASI PAZARDA KENDİ ÜRETİM ALANINDAKİ GİBİ ÜRETİM YAPABİLDİĞİ YATAY DOĞRUDAN YATIRIM
+STRATEJİK BİRLEŞME İLE FİRMALAR
– ORTAK BİR AMACA SAHİP OLUR
-ZAAAYIFLIK GÜÇLÜLÜKTE DENGELENİR.
-TEK BAŞINA AYNI AMACA ULAŞIRKEN ÇABA ZAMAN VE MALİYET FAZLA OLUR
-BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLUNUR.+ADAY ÜLKELERDEN PAZAR SEÇİMİ AŞAMALARI: ADAY ÜLKELERİN BELİRLENMESİ, ÖNELEME, DETAYLI ELEME, SEÇİM+HANGİ PAZARA GİRİLECEĞİNİN KARARINI ALMA FAKTÖRLERİ
-HEDEFLENEN SATIŞ HACMİ
-İŞ HACMİNİN NE KADARINI KARŞILAYACAĞI
-KAÇ ÜLKENİN PAZARINA GİRİLECEĞİ
-NE TÜR PAZARA GİRİLECEĞİ
+SOSYOKÜLTÜREL FAKTÖRLER: DİL YAŞAM TAZI ETNİK GRUPLAR BASKIN DEĞERLER
-MEVCUT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
-MEVCUT TÜKETİM TEKNOLOJİSİ
-EĞİTİM, TEKNOLOJİK BİLGİ SEVİYESİ
+İHRACAT TÜRLERİ: DOĞRUDAN, DOLAYLI, ORTAKLAŞA
+ ULUSLARARASI PAZARLARDA FİRMANIN,BİR PROJEYİ KURARAK VE İŞLER HALE GETİREREK YEREL FİRMAYA TESLİM ETMESİ ANAHTAR TESLİM PROJE
+ SÖZLEŞMEYE DAYALI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ.LİSANS ANLAŞMALARI,.FRANCHİSİNG SÖZLEŞMELİ ÜRETİM,ANAHTAR TESLİM PROJELER,YÖNETİM SÖZLEŞMELERİ,MONTAJ OPERASYONLARI+DOLAYLI İHRACATIN DEZAVANTAJLARI
-FIRSAT KAYBI POTANSİYELİ -PAZARLA TEMAS EKSİKLİĞİ -YETERSİZ KONTROL İMKANI
+YEREL BİR FİRMANIN SERMAYE SAĞLAYAN YABANCI YATIRIMCIYA YÖNETİM KONUSUNDA BİLGİ TRANSFERİ SAĞLAMASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ
+DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMIN AVANTAJLARI
-GİRİLEN ÜLKEDE İŞ VE İSTİHDAM İMKANI AÇMANIN SAĞLAYACAĞI OLUMLU İMAJ
-İŞLETME MAMÜLÜN YEREL PAZARA KOLAY UYUMUNA YARD. OLACAK ŞEKİLDE HÜKÜMET YEREL ÜRETİM FAKTÖRLERİ MÜŞTERİ VE DAĞITIMCILAR İLE DAHA İYİ İLİŞKİLER SAĞLAMASI
-YATIRIMCILAR ÜZERİNDE DENETİMİ TAMAMEN ELİNDE TUTMA BÖYLECE ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARINI UZUN VADELİ AMAÇLARA HİZMET EDECEK ŞEKİLDE PLANLAMA
+DIŞ ÜLKEDE AÇILMIŞ İŞLETME FİRMANIN ULUSAL OPERASYONLARI İÇİN GİTDİ ÜRETİYORSA DİKEY YABANCI YATIRIM
+ULUSLAR ARASI PAZARA GİRİŞ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPAN THEODORE LEVİTT
+FİRMA KAYNAK VE HEDEFLERİNİ ULUSLAR ARASI PAZAR FIRSATLARINA ODAKLAMA ULUSLAR ARASI PAZARLAMA+İŞLETME MALLARININ GEREKLİ İHRACAT VE GÜMRÜK KURALLARINCA BAŞKA ÜLKEYE SATILMASI İHRACAT
+BİR ŞİRKETİN BAŞKA ŞİRKETE AİT HİSSELERİN ÇOĞUNU SATIN ALMASI SATIN ALMA
+ORTAK BİR AMACA SAHİP İKİ VEYA DAHA FAZLA ŞİRKETİN STRATEJİK OLARAK BİRLEŞMESİ STRATEJİK BİRLEŞME
+ULUSLAR ARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİ ARASINDA EN AZ RİSKLİ YOL İHRACAT
+FRANCHİSE VERENİN SUNDUĞU DESTEKLER: İLETİŞİM MERKEZİ SATIN ALMA VE İŞ YARDIMI
+BÜYÜK YEREL PAZARLAMA VE LOJİSTİKTE ÜSTÜN YETENEKLERE SAHİP KÜRESEL ŞİRKETLER İÇİN TERCİH EDİLEBİLİRSÖZLEŞMELİ ÜRETİM
+YABANCI ÜLKE PAZARINDA O ÜLKEDEKİ BİR YEREL ŞİRKET İLE ORTAK ÜRETİM TESİSİ KURMA ORTAK GİRİŞİM+ÜRÜN ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA FARKLI STRATEJİ UYGULAYAN İKİ ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ DİKEY BİRLEŞME
+ADAY ÜLKELERİN BELİRLENMESİNDEN SONRA İKİNCİ AŞAMA: COĞRAFİ ÖZELLİK, PAZARIN BÜYÜME HIZI, POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK GELİŞME
+GELİR DAĞILIMI VE YATIRIM ORANI =EKONOMİK FAALİYETLER
+LİSANSIN İÇERDİĞİ HAKLAR; ÜRÜN TESİS VE TASARIMI, MARKA VE LOGOLAR, TİCARİ ÜNVANLAR, PAZARLAMA BİLGİSİ+KÜRESEL PAZARLAMADA HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KULLANILACAK TEMEL ARAÇLAR
-ÜRÜNÜN KENDİSİ -TESPİT EDİLEN FİYAT
-SATIŞ VE DAĞITIM ÇALIŞMALARI -REKLAM
-SATIŞ VE TEŞVİK KAMPANYALARI+ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİNİN AŞAMALARI : -GİRİŞ – GELİŞME -OLGUNLAŞMA –GERİLEME+ÜRÜN DİZİSİNİN UZUNLUĞUNU VE GENİŞLİĞİNİ ETKİLEYEN DIŞ BELİRLEYİCİ UNSURLAR:
-MÜŞTERİLER
-REKABET
-ÜRÜNÜN YAŞAM EĞRİSİNDEKİ KONUMU
-DAĞITIMIN YAĞISI
-ÜRÜNÜN İÇERİĞİ VE AMBALAJI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
-İTHALAT DÜZENLEMELERİ
-İKLİM VE DİĞER FİZİKSEL KOŞULLAR
-PAZARDAKİ EKONOMİK GELİŞME DÜZEYİ
+ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA STANDARTLAŞMANIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN TEMEL NEDENDEN BAHSEDEN KİŞİ LEVİT+ İŞLETMELERİN İÇ VE DIŞ PAZARLARDA STANDART BİR ÜRÜNLE FAALİYET GÖSTERMESİ STANDARTLAŞTIRMA
LEVİTT’E GÖRE STANDARTLAŞMANIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN TEMEL NEDEN : TÜKETİCİ İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN HOMOJENLEŞMESİ GİTTİKÇE BİRBİRİNE BENZER BİR HAL ALMASI + ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERMEYEN ELEKTRONİK VE MEDİKAL ÜRÜNLERDİR.
***ÜRÜN KONUMLANDIRMA : İŞLETMENİN BELİRLİ BİR ÜRÜN İÇİN BENZERLERİNE GÖRE BİR PAZAR ROLÜ TANIMLAMA SÜRECİ ÜRÜN KONUMLANDIRMA
+STANDARTLAŞTIRMANIN OLUMLU ETKİLERİ :
-ÖLÇEK EKONOMİSİNDEN FAYDALANMAK
-MALİYET TASARRUFU -BİRİM MALİYETİ DÜŞÜRMEK -PLANLAMA VE DAĞITIM KANALLARINI İYİLEŞTİRMEK
-LOJİSTİK MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK -ULUSAL SINIRLARA KARŞI BÜYÜK KONTROLÜ İÇERMEK
-MERKEZİ YÖNETİM KONTROL OLANAKLARINI ARTIRMAK -YÖNETİM MALİYETLERİNDE AZALMA
+STANDARTLAŞMAINI OLUMSUZ ETKİLERİNDEN BAHSEDEN DOUGLAS VE WİND
+ İÇ PAZARLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ OLAN BİR ÜRÜN VEYA MARKANIN DIŞ PAZARLARA UYGUN HALE GETİRİLMESİUYUMLAŞTIRMA ( ADAPTASYON)
+İHRACATÇININ ÜRÜN ÜZERİNDE YABANCI PAZARLARA GİREBİLMEK İÇİN VEYA DIŞ ÇEVRE ETMENLERİ ZORUNLU KILDIĞI İÇİN YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN ZORUNLU UYUMLAŞTIRMA
+ İHRACATÇI ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYA KENDİSİ KARAR VERİRSE GÖNÜLLÜ UYUMLAŞTIRMA+STANDART ÜRÜNDEN BAŞKA İŞLETMELERİN SAHİP OLDUĞU ALTERNATİFLER ÖZEL ÜRETİM+KÜRESEL ÜRÜN PLANLAMADA EN ÖNEMLİ OLGU ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİULUSLARARASI PAZARLARDA YENİ ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME YOLLARI ŞUNLARDIR:
-YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE EKLEME
-VAR OLAN ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA
-VAR OLAN ÜRÜNLER İÇİN YENİ KULLANIM ALANLARI BULMA
-ÜRÜNLERİ PAZARDAN ÇEKME
+ KÜRESEL PAZARDA KULLANABİLECEKLERİ TEMEL STRATEJİLER
-AYNI ÜRÜN-AYNI MESAJ (MALİYETİ DÜŞÜKTÜR)
-AYNI ÜRÜN – UYUMLAŞTIRILMIŞ MESAJ(FARKLI MESAJ)
-UYUMLAŞTIRILMIŞ ÜRÜN(FARKLI ÜRÜN) – AYNI MESAJ
-UYUMLAŞTIRILMIŞ ÜRÜN(FARKLI ÜRÜN)-UYUMLAŞTIRILMIŞ MESAJ(FARKLI MESAJ)
***AYNI ÜRÜN AYNI MESAJ STRATEJİSİNDE,FİRMA ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE AYNI ÜRÜNÜ AYNI KULLANIM İÇİN AYNI MESAJLA PAZARLAMAKTADIR.ÖRNEK.COCA COLA FİRMASININ REKLAM POLİTİKALARI…
***AYNI ÜRÜN-FARKLI MESAJ STRATEJİSİ ÖRNEĞİ : FRANSIZ UFAK TİP MOTOSİKLET ÜRETİCİLERİNİN ÜRETTİKLERİ MOTOSİKLETLERİ AMARİKA’YA ULAŞIM ARACI OLARAK SATAMAYINCA,BU ÜRÜNÜ BİR EĞLENCE ARACI OLARAK TANITIP PİYASAYA GİRMESİ…
***FARKLI ÜRÜN-AYNI MESAJ : ÜRÜN DEĞİŞİK ORTAMLAR İÇİN ÜRETİLMEKTE FAKAT KULLANIMI AYNI OLDUĞU İÇİNTEK TİP MESAJ
TÜM PAZARLARDA KULLANILMAKTADIR.LUX SABUNUN HER ÜLKEDE O YERİN HAMMADDE KOŞULLARINA,SU ÖZELLİKLERİNE VE KOKU TERCİHLERİNE GÖRE FORMULE EDİLMESİ AMA HER YERDE GÜZELLİK VE CİLDE UYUM MESAJI İLE SATILMASI…
+BAŞARISIZ ÜRÜNLERİ PAZARDA TUTMAK FİRMANIN MALİYETLERİNİ ARTTIRANİLİR İŞLETMELER BU DURUMDA ÜRÜNÜ PAZARDAN ÇEKME STRATEJİSİNİ KULLANIR
+ÜRÜN DEĞİŞMEDİĞİNDEN AR,GE ÜRETİM VE STOK MALİYETLERİ YÜKSELMEKTE, EK MALİYETLER DEĞİŞİK İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDAN DOĞAN TEMEL STRATEJİ AYNI ÜRÜN FARKLI MESAJ+ İNSAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN MAL VE HİZMETLERİ ELDE ETMEK GAYESİ İLE YAPILAN HER TÜRLÜ ÇABA ÜRETİM+FİZİKSEL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLER DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN, EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİR MAL VEYA HİZMETİ ORTAYA ÇIKARMA VE BİLGİNİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜĞÜ SÜREÇ YENİLİK
+ YENİ ÜRÜN TANIMLAMALARI :

-GERÇEKTEN YENİ BİR ÜRÜN
-İŞLETME İÇİN YENİ,PAZAR İÇİN YENİ OLMAYAN ÜRÜN
-BAŞKA ÜLKELERDE ÜRETİLMEKTE OLAN BİR ÜRÜNÜN UYARLANARAK PAZARA SUNULMASI
-İŞLETMENİN DEĞİŞİKLİK YAPARAK PAZARA SUNDUĞU ÜRÜN
+MALLAR GENELLİKLE TEKNOLOJİK YENİLİKLER NETİCESİNDE PAZARA ÇIKARLARSA İŞLETME İÇİN YENİ PAZAR İÇİN YENİ OLMAYAN ÜRÜN+ÇOK DEĞİŞİK COĞRAFİ ALANA YÖNELİK OLAN,TÜKETİCİLER TARAFINDAN KÜRESEL OLARAK TANIMLANABİLEN YANİ TÜM DÜNYAYA SATILDIĞI BİLİNEN VE TÜM DÜNYADA TEKDÜZE BİR KONUMLAMANIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ÜRÜNLER KÜRESEL ÜRÜN+KÜRESEL MARKALARI YEREL MARKALARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER
… KÜRESEL MARKALAR KENDİ İÇ PAZARLARINDA GÜÇLÜDÜR VE BURADAN SAĞLANAN FONLARLA KÜRESEL PAZARLARDA REKABET EDEBİLİR.
… KÜRESEL MARKALARIN SATIŞLARI BÖLGELER ARASINDA DENGELİ BİR ŞEKİLDE DAĞILMIŞTIR. FARKLILAŞMA AŞIRI DEĞİLDİR.
..FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÜTÜN BÖLGELERDE TÜKETİCİLERİN AYNI İHTİYAÇLARINA HİTAP ETMEKTEDİR.
… TEMSİL ETTİKLERİ DEĞERLER KENDİ İÇİNDE VE FAALİYET GÖSTERDİKLERİ BÜTÜN BÖLGELERDE TUTARLIDIR.
+TÜKETİCİNİN BİR MARKAYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN EDİNDİĞİ İZLENİMİN SONUCUNDA ÇIKAN MARKA İMAJI
+MARKA İMAJININ OLUŞTURULMASINDA KAYNAKLAR

..MARKALI ÜRÜNÜ DENEMEK
..ÜRETİCİ FİRMANIN ÜRÜNÜ
..ÜRÜN AMBALAJI
..MARKA İSMİ KULLANILAN REKLAM FORMATI VE İÇERİĞİ
..REKLAMIN SUNULDUĞU MEDYA
+FİRMALARIN BAŞARILARININ TEMELİNDEKİ FAKTÖR MARKA İMAJI
+
 KÜRESEL MARKALARIN KARŞILARINA ÇIKABİLECEK BAŞLICA SORUNLAR 
: -AŞIRI STANDARTLAŞMA
-ÜRÜN GELİŞİM EVRESİNİ HESABA KATMAMAK
-AŞIRI MERKEZCİ YAPI
+ KÜRESEL MARKA OLMANIN AVANTAJLARI : -MALİYETLERİ DÜŞÜRÜR
-TÜKETİCİLER İÇİN DEĞER VERİCİ EK BİR DEĞER YARATIR
-SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE PRATİK YAPMA VE İŞLERİN KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİLDE GERÇEKTE NASIL YÜRÜDÜĞÜNÜ ÖĞRENME İMKANI VARDIR
-FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİYLE TANIŞIR VE O ÜLKELERİN EĞİTİMLİ
ÇALIŞANLARINI BÜNYESİNE KATARAK KENDİ ŞİRKET KÜLTÜRÜ İÇİN KATMA DEĞER YARATIR.+ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRMEDEKİ ÖZELLİKLER
MALİYETLER,SATIŞLAR, GELECEKTEKİ PAZAR POTANSİYELİ, PAZARLAMA STRATEJİLERİVEYA ÜRÜNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR, ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞLARINA KATKISI+ÜRÜN DİZİSİ KARARLARI
…FİRMA AMAÇLARI …FİRMA KAYNAKLARI
…POTANSİYEL KARLILIK … KÜLTÜREL DEĞERLER
… SOSYAL DEĞERLER … İHRACATÇININ ÜLKESİNİN İMAJI
… RAKİP ÜRÜNLER … RAKİP ÜRÜNLERE TALEP
… DAĞITIMIN YAPISI … ÜRÜNÜN DEĞİŞİK PAZARLARDA YAŞAM .EĞRİSİNDEKİ DURUMU
+ULUSLAR ARASI PAZARLAMA KARMASINDA ÜRÜN BOYUTUNDA EN ÖNEMLİ KARAR STANDART OLMASI+ENDSÜTRİNİN TEKNOLOJİ ODAKLILIĞI ARTTIKÇA ÜRÜN VE TUTUNDURMANIN FARKLI AÇIDAN UYARLAMA DERECESİ FARKLI OLACAKTIR. BUDA ÜRÜNLE İLGİLİ UYUMLAŞTIRMA DERECESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRDÜR
+ZEYTİNYAĞI ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE ÖZELLİKLE HUMUS VE TABULE YEMEKLERİDE KULLANILMAKTADIR. BUDAFARKLI ÜRÜN FARKLI MESAJ
+MATEMATİKSEL BİLİMLERE DAYANAN, ARGE ÇABALARININ BİR ÜRÜNÜ OLAN ÜRÜN GELİŞTİRME VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ İÇEREN SOMUT ÇIKTILARLA ÖLÇÜLEBİLEN YENİLİKLER TEKNİK YENİLİKLER
+KULLANIM ORTAMI VE KULLANIM ŞEKLİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ÜRÜN FARKLILAŞTIRMASI YANINDA MESAJINDA DEĞİŞTİRİLMESİNİ GEREKTİRİR. FARKLI ÜRÜN FARKLI MESAJ+GELİR YARATAN TEK PAZARLAMA KARMASI BİLEŞENİ FİYAT+ESAS OLARAK İLK FİYAT BELİRLEMEYİ VE UYGULANAN FİYATI ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞTİRMEYİ İÇEREN KARARLARDIR.
+İÇSEL FAKTÖRLER; PAZARLAMA KARMASI, İŞLETME ÖZELLİKLERİ, YÖNETİMİN TUTUMU
+SEKTÖRLERLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER;REKABETİN YOĞUNLUĞU, REKABETİN NİTELİĞİ
+ULUSLAR ARASI PAZARDA UYGULANACAK FİYATI BELİRLEMEDE UYGULANACAK AŞAMALAR;
-FİYATLAMA ÇEVRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
-FİYATLAMA POLİTİKASI SEÇİMİ
-FİYATLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ
-FİYATIN BELİRLENMESİ
+ALBAUM VD.NE GÖRE ULUSLAR ARASI PAZARDA UYGULANAN FİYATIN YAPISNI ANLAMAK İÇİN FAKTÖRLER;
-MALİYETLER -PAZAR KOŞULLARI -REKABET KOŞULU
-YASAL, SİYASİ VE EKONOMİK KOŞUL -İŞLETME GENEL POLİTİKASI VE PAZARL. KARMASI
-YEREL PAZARLAR İLE DIŞ PAZARLARDA UYGULANACAK FİYATLARA YANSIYAN MALİYETLER TEMELDE İŞ GÜCÜ, HAMMADDE, ARA MAMÜLLER, SATIŞ, NAKLİYE VE GENEL GİDERLER
+KARAR VERİCİ ÜRÜN BEDELİNİ KENDİSİMİ ÖDEYECEK SORUSU ->MÜŞTERİ EKONOMİSİ SORUSU
+FİYAT TABANINI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ ETKEN MALİYETLER+ULUSLAR ARASI PAZARLARDA FİYATLAMA HEDEFLERİ;
-YASTIRIMIN TATMİN EDİCİ DÜZEYDE GERİ GÖNÜŞÜ
-PAZARPAYINIO KORUMA
-ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KARLILIK HEDEFİNE ULAŞMA
-MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK PAZAR PAYI
-ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ SATIŞ DÜZEYİNE ULAŞMA
-KAR MAKSİMİZASYONU
-FİYAT VARLIĞININ YÜKSEK UCUNDA FİYATLAMA
-YATIRIMIN EN YÜKSEK DÜZEYDE GERİ DÖNÜŞÜ
+DIŞSAL FAKTÖRLER: ÜLKE PARA BİRİMLERİ, DÖVİZ KURU VE DALGALANMALAR, ENFLASYON ORANLARI, GÜMRÜK KOTALARI VE VERGİLERİNDEKİ DEĞİŞMELER, FİYATLAMA KURLARI
+KÜRESEL MARKANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
-YURTİÇİ PAZARDA LİDER DURUMUNDA OLMALI
-EVRENSEL BİR TÜKETİCİ İHTİYACINI KARŞILAMALI
-DENGELİ ÜLKE PAZAR KAPSAMINA SAHİP OLMALI
-DÜNYANIN HERYERİNDE AYNI BİÇİMDE KONUMLANDIRILMALI
-OLUMLU FİRMA MENŞEİ FAKTÖRLERİNDEN YARARLANMALI
-ÜRÜN KATEGORİSİ ÜZERİNDE ODAKLANMALI
+ÜRÜNÜN FİZİKİ ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPARAK PAZARA YENİ ÜRÜN” OLARAK SUNULMASI İŞLETMENİN DEĞİŞİKLİK YAPARAK PAZARA SUNDUĞU ÜRÜN+BİR ÇOK İMALATÇININ RAHATLIKLIKLA ÜRÜNÜNE YAKIŞTIRIP AMBALAJINA YAPIŞTIRDIĞI SIFAT YENİ
+
FİRMANIN REKABET AVANTAJI ELDE ETMESİNDE MALİYET, KALİTE, VE YENİLİK STRATEJİLERİNİ VURGULAYANPORTER+YENİLİĞİ KAYNAK YARATILMASI ŞEKLİNDE TANIMLAYAN KİŞİ DRUCKER+TEKNOLOJİNİN YAYILMASINDA YENİLİĞİN ÜZERİNDE DURAN FREEMAN+YÖNETİM PAZARLAMA VE ÖRGÜTLENME ALANLARINDA YAPILAN, SOMUT BİR ÇIKTISI OLMAYAN YENİLİK ÖRGÜTSEL YENİLİK+BİR YADA BİR GRUP ÜRETİCİ YADA SATICININ MAL VE HİZMETLERİNİ TANIMLAMAYA , TANITMAYA VE RAKİPLERİNDEN AYIRIP FARKLILAŞTIRMAYA HİZMET EDEN İSİM, KAVRAM SÖZCÜK, SİMGE TASARIM RESİM VE BUNLARIN BİLEŞİMİ KÜRESEL MARKA+ENDÜSTRİYEL MALLAR İÇİN TÜKETİCİ MALLARINA KIYASLA ÇOK DAHA UYGUN OLAN KAVRAM STANDARTLAŞMA+REKABET AVANTAJININ KİLİT KAYNAĞI DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜN ÜRETMEK+YÖNETİCİLER TARAFINDAN BELLİ BİR HEDEF PAZARIN DİNAMİĞİNİ ANALİZ ETMEDE, ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN PAZARLARINDA AYNI ZAMANDA ÜRÜNLERİN POZİSYONLARINI BELİRLEMEDE KULLANILAN ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ+STANDARDİZASYON ÜRÜNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ENGEL: KÜLTÜREL KODLARDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIK+KÜRESEL MARKA STRATEJİLERİ EN UYGUN ÜRÜN BİLGİSAYAR PARÇALARI
+AVRUPA ÇAPINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE MARKA SAHİPLERİNİN %81’İ STANDARDİZASYONU VE MARKALARIN KÜRSELLEŞMESİNİ DESTEKLER
+İŞLETMENİN PAZAR PAYINI VE SATIŞLARINI YÜKSELTEN STRATEJİ UYARLAMA STRATEJİSİ+UYARLAMA STRATEJİSİNİN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUĞU ÜRÜN TÜKETİM ÜRÜNLERİ+FARKLI ÜLKE PAZARLARINDAKİ DEVLETLERİN YEREL İŞLETME VE VATANDAŞLARI KORUMAYA ÇALIŞTIĞI YÖNTEM İHRACAT UYGUALMALARI+İHRACAT İŞLEMİNİN MALİYETLERİ; UZUN DAĞITIM KANALLARI, GÜMRÜK VERGİLERİ VE TARİFELER, DÖVİZ KURLARINDA DALGALANMALAR
+FİYATIN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR PAZAR ELDE ETMEK İÇİN OLABİLECEK EN DÜŞÜK DÜZEYDE TUTULDUĞU YAYILMACI FİYATLAMA+ÇEŞİTLİ DEVLETLERİN KENDİ ÜLKE PAZARLARI İÇİN YAPTIĞI BİR TAKIM DÜZENLEMELERİ AŞMAK İÇİN KULLANDIĞI TRANSFER FİYATLAMASI+TRANSFER FİYAT VERİLMESİNİN NEDENLERİ: YÜKSEK ENFLASYON ORANI, SİYASİ İSTİKRARSIZLIK, KARDAN DAHA FAZLA PAY ALMAK İÇİN YAPILAN BASKILARI
+FARKLI ÜLKE PAZARLARINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER, İLGİLİ PAZARLARDAKİ FİYATLARINI BELİRLERKEN HER BİR ÜLKEDEKİ YASAL VE SİYASİ KOŞULLARI DİKKATE ALMAK ZORUNDADIR. YASAL SİYASİ VE EKONOMİK KOŞULLAR+FİYAT TAVANINI BELİRLEYEN REKABET KOŞULU TALEP KOŞULLARI+PAZAR SUNUMU RAKİPLERİN SUNUMUNDAN FARKLIDIR REKABET SORULARI +ÜRETİCİLER İLE MÜŞTERİLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMAK ÜZERE OLUŞTURULMUŞ , BU AMACA BAĞLI OLARAK BİRDEN FAZLA İŞLEVİ YERİNE GETİREN BİR DİZİ BAĞLANTILI İŞLETMENİN YER ALDIĞI AĞLAR DAĞITIM KANALLARI+ ÜRÜNLERİN BÜYÜK KÜÇÜK TÜM PERAKENDE SATIŞ NOKTALARINDA MÜŞTERİLERE SUNULMASI GEREKLİ GÖRÜLÜYORSA İŞLETME O ZAMAN ÜRÜNLERİNİ TÜM BU PERAKENDECİLERE ULAŞTIRABİLECEK DAĞITIM KANALI VE ARACILARI TERCİH EDECEKTİR. YOĞUN DAĞITIM+ ŞLETMENİN ÜRÜNLERİNİ HEDEF ÜLKE PAZARINDA YA DA PAZAR BÖLÜMÜNDEKİ MÜŞTERİLERE SINIRLI SAYIDA TOPTANCI VE PERAKENDECİDEN OLUŞAN DAĞITIM KANALLARI ÜZERİNDEN ULAŞTIRMA POLİTİKASISEÇİMLİ DAĞITIM+ BAZI İŞLETMELER, ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI ÜZERİNDE DAHA FAZLA KONTROL SAHİBİ OLMAK, ÜRÜNLERİNİN İMAJINI YÜKSELTMEK, ÜRÜNLERİYLE İLİŞKİLİ HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK, DAĞITIM MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE HATTA VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK OLAN DAĞITIM KANALI ÜYELERİNİ DEVREDEN ÇIKARMAK GİBİ NEDENLERE BAĞLI OLARAK SINIRLI DAĞITIM POLİTİKASINI TERCİH EDERLER.
+DAĞITIM KANALI TASARIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ,KÜLTÜR, REKABET, İŞLETME HEDEFLERİ, KARAKTER VEYA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ, SERMAYE GEREKLİLİKLERİ, MALİYET, KAPSAM, KONTROL, DEVAMLILIK, İLETİŞİM
+HEDEFLENEN PAZARLARDAKİ MÜŞTERİLERİN DEMOGRAFİK VE SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ, DAĞITIM KANALI TASARIMIN TEMELİNİ OLUŞTURUYORSA MÜŞTERİ ÖZELLİKLERİ
+
İŞLETMELERİN ULUSLAR ARASI DAĞITIM KANALLARI AÇISINDAAN KONTORL EDEMEDİĞİ FAKTÖR KÜLTÜR+ İŞLETMENİN SEÇİLMİŞ PAZAR İÇİN KOYDUĞU PAZAR PAYI VE KARLILIK GİBİ TEMEL HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK BİR YAPIDA OLMASI İŞLETME HEDEFLERİ+DAĞITIM KANALI OLUŞTURMANIN FİNANSAL YATIRIM BEDELİ SERMAYE GEREKLİLİKLERİ+DAĞITIM KANALININ REEL MALİYETLERİ : ÜRÜNLERİN NAKLİYESİ, DEPOLANMASI VE BÖLÜNMESİ, ARAÇLARA VERİLEN KREDİLER YAPILAN REEL REKLAMLAR VE MÜZAKERELER GİBİ KONULARDIR.
+ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARINDA ARACILARIN KULLANILMASI İŞLETMENİN ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI ÜZERİNDE KONTORLÜ KAYBETMESİDİR. BUDA KONTROL İLE ALAKALIDIR.
+İŞLETMENİN MÜDAHALE EDEMEDİĞİ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE
+ ULUSLARARASI DAĞITIM KANALI ÜYESİ ARACILARIN OYNADIĞI BEŞ ROL:

• ALICI TALEPLERİNİ TOPLAMAK VE ÜRÜN BULUNURLUĞUNU KOORDİNE ETMEK
• ALICILARI VE SATICILARI FIRSATÇI TUTUMLARDAN KORUMAK
• PAZAR İŞLEMLERİNİN MALİYETİNİ AZALTMAK,
• FARKLI ÜLKELERDEKİ ALICILARI VE SATICILARI BİR ARAYA GETİRMEK
• ŞİRKETİN ÜRÜN KATEGORİSİ İÇİN GEREKEN FİZİKİ DAĞITIM DÜZENLEMELERİNİ YAPMAK.
+İŞLETMELER ARACI SEÇERKEN DİKKAT EDECEĞİ FAKTÖR VE UNSURLAR:
• KAPSANAN COĞRAFİK ALAN VE PAZAR BÖLÜMLERİ – ARACILAR ARASINDA BÖLGE KONUSUNDA ÇATIŞMALAR YAŞANABİLİR,
• HALİHAZIRDA TEMSİL EDİLEN DİĞER İŞLETMELER VE ÜRÜN YELPAZESİ – BUNLAR İŞLETME AÇISINDAN TAMAMLAYICI MI YOKSA RAKİP Mİ ÜRÜNLER MİDİR,
• HİZMET VERİLEN MÜŞTERİLER VE KULLANILAN TİCARET BAĞLANTILARI – BUNLARIN NİTELİKLERİ VE SAYISI,
• ÜRÜN BİLGİSİ VE UYGULAMA TECRÜBESİ,
• HİZMET VERME VE SATIŞ SONRASI HİZMET KAPASİTESİ VE
• ÖDENECEK KOMİSYONUN ORANI VE ŞEKLİ YA DA TALEP EDİLEN MALLAR
+ARACILARI MOTİVE ETMEK İÇİN YAPILMASII GEREKEN ÖDÜLLER (CATEURE GELİŞTİRMİŞ)
FİNANSAL ÖDÜLLER, PSİKOLOJİK ÖDÜLLER, İŞLEME DESTEĞİ, KURUMSAL BAĞLAR
+ARACILARIN İŞLEMENİN ÜRÜNLERİNİ TEMSİL ETMEYE VE TUTUNDURMAYA DEVAM ETMESİNE YETECEK ÖLÇÜDE YÜKSEK OLMALIDIR FİNANSAL ÖDÜL+EMEKLERİN TAKDİR EDİLDİİĞİNİ GÖRMEK ARACILARI MOTİVE EDİCİ UNSURLARDAN PSİKOLOJİK UNSURLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR.
+İŞLETMENİN KENDİ ÜLKE PAZARINDA BULUNAN VE YEREL BAZLI PAZARLAMA HİZMETLERİ SUNAN ARACILAR YEREL PAZARDAKİ ARACILAR
+YEREL PAZARDAKİ ARACILAR;
-ÜRETİCİ İŞLETMENİN KENDİ PERAKENDE MAĞAZALARI -KÜRESEL PERAKENDECİLER
-İHRACAT ŞİRKETLERİ -TİCARET ŞİRKETLERİ
-ÜRETİCİ İŞLETMENİN İHRACAT MÜMESSİLİ -YEREL SİMSARLAR
-DIŞ SATIŞ KURULUŞLARI
+ULUSLAR ARASI PAZARDA EN UZUN ZAMANDIR FAALİYET GÖSTEREN ARACI TÜRÜ TİCARET ŞİRKELTLERİ
+DIŞ PAZARDAKİ ARACILAR
-ÜRETİCİ İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİ -DAĞITICILAR (DİSTRİBÜTÖRLER)
-DIŞ PAZARLARDAKİ SİMSARLAR -BAYİLER
-İTHALAT MÜMESSİLLERİ, TOPTANCILAR VE PERAKENDECİLER
+GENELLİKLE ENDÜSTRİYEL ÜRÜLER VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ALANLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ARACILARBAYİİLER+KÜRESEL PAZARLAMADA DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ UNSURLARI-DAĞITIM KANALLARIDA İŞBİRLİĞİ VE ÇATIŞMA
-DAĞITIM KURALLARINDAKİ GÜÇ
-DAĞITIM KANALLARININ PERFORMANSININ ARTTIRILMASI
-VERİMSİZ KANAL ÜYELERİNİN DAĞITIM KANALINDAN ÇIKARILMASI
+İŞLETMELERİN OLABİLECEK EN YÜKSEK DÜZEYDE SATIŞ HACMİNİ YAKALAMAK VE MAKUL DÜZEYDE BİR PAZAR PAYI ELDE ETMESİ KAPSAM+KÜRESEL PAZARDA DAĞITIM POLİTİKALARI :SINIRLI VE SEÇİMLİ
+İŞLETMELER GENELLİKLE YOĞUN DAĞITIM POLİTİKASI NI UYGULAR
+BEĞENMELİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERDE SINIRLI DAĞITIM POLİTİKASI KULLANILIR
+SERMAYE EKSİKLİĞİ, YÜKSEK MALİYETLİ KREDİLER, ENFLASYON NEDENİYLE YAŞANABİLECEK KAYIPLR VE BENZER NEDENLER DIŞ PAZARDAKİ ARACILARI STOKLARINI SINIRLI TUTMAYA ZORLAR. BUDA STOK TUTMA KAVRAMINA AİTTİR.
+GENEL ANLAMIYLA KULLANILACAK KANALIN UZUNLUĞU VE GENİŞLİĞİNE KARAR VERİLMESİ DAĞITIM KANALI TASARIMI+DAĞITIM KANALI FAKTÖRLERİNDEN BAHSEDEN CZİNKOTA VE RONKAİNEN+ULUSLARARASI DAĞITIM KANALI TASARIMINDA HEDEFLENEN DIŞ PAZARLARDA HEM ULUSLAR ARASI HEMDE YEREL RAKİPLERİN KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ DAĞITIM KANALLARI MUTLAKA İNCELENMELİDİR. BUDA REKABET’LE İLGİLİDİR.
+REEL MALİYETLER; ÜRÜNLERİN NAKLİYESİ, ARACILARA VERİLEN KREDİLER, YEREL REKLAMLAR+İŞETME ARACILARLA İŞİN GİDİŞATI, DEĞİŞEN KOŞULLAR, RAKİPLER VB. HAKKINDA DÜZENLİ ŞEKİLDE İLETİŞİMDE BULUNMASI, MOTİVASYONU GÜÇLENDİRİCİ KONUDUR. BUDA MOTİVASYON UNSURLARINDAN İŞLETME DESTEĞİ’NE AİTTİR.+KÜRESEL PAZARLARDA EN FAZLA REKLAM YAPAN SEKTÖRLER;
-GIDA İÇECEK, KİŞİSEL BAKIM, SAĞLIK -PERAKENDECİLİK
-MEDYA VE TELEKOMİNİKASYON -OTOMOTİV
-FİNANSAL HİZMETLER
+KÜRESEL PAZARLARDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ KARARLARI EN FAZLA ETKİLENİR
+ULUSLARARASI REKLAM TASARIMINDA UYGULANABİLECEK TEMEL YAKLAŞIMIN AŞAMALARI
1
. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRMEK,
2. PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK,
3. SEÇİLEN PAZARLAR İÇİN EN ETKİLİ REKLAM MESAJINI GELİŞTİRMEK,
4. MESAJI İLETMEK AÇISINDAN ETKİLİ OLACAK MECRALARI BELİRLEMEK,
5. KAMPANYANIN BÜTÇESİNİ BELİRLEMEK,
6. KAMPANYAYI GERÇEKLEŞTİRMEK,
7. BELİRLENMİŞ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAMPANYAYI DEĞERLENDİRMEK,
BU YEDİ ADIM İÇİNDE REKLAM MESAJINI GELİŞTİRMEK EN ZORLU HUSUSLARDAN BİRİSİDİR
+MESAJIN SEMBOLLER BÜTÜNÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ULUSLARARASI İLETİŞİM SÜRECİNİN KODLAMA AŞAMASINA AİTTİR.
+ULUSLAR ARASI İLETİŞİM SÜRECİNİN İLK AŞAMASI BİLGİ KAYNAĞIULUSLAR ARASI İLETİŞİM SÜRECİNİN YEDİ AŞAMASI VARDIR.
-BİLGİ KAYNAĞI
-KODLAMA
-MESAJ KANALI
-KOD AÇMA
-ALICI
-GERİBİLDİRİM
-GÜRÜLTÜ
+RAKİPLERİN FAALİYETLERİ ULUSLAR ARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE GÜRÜLTÜ AŞAMASINA AİTTİR.
+BİLGİ KAYNAĞINA İLETİLEN BİLGİ İLETİŞİM SÜRECİNDEN GERİ BİLDİRİM AŞAMASINA AİTTİR
+STANDARTLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİLERİNİN ORTAK VE SİNERJİK BİR BİİMDE BAĞLI OLARAKUZMANLAŞMA STRATEJİ’Nİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR.
+ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERDE TEMEL OLARAK ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARINA DEĞİNİLMESİ EN FAZLA BENİMSENEN YAKLAŞIMSA STANDARTLAŞTIRMA STRATEJİSİ KULLANILIR.+KÜRESEL REKLAMLARDA YARATICILIĞIN ÖNÜNDEKİ KISITLAMALAR;;
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR
-DİL FARKLILIKLARI
-YASAL KISITLAMALAR
-MEDYA SINIRLAMALARI
+KÜRESEL REKLAMCILIKTA EN SIK KARŞILAŞILAN SORUN DİL FARKLILIKLARI+KİŞİ YADA KURULUŞLARIN BELİRLENMİŞ HEDEF KİTLELERLE DÜRÜST VE SAĞLAM BAĞLAR KURUP GELİŞTİRMESİ ŞEKLİNDEKİ PLANLI ÇABALARHALKLA İLİŞKİLER+REKLAMLARLA İLGİLİ OLARAK ÜLKELERİN YASALARINDA ÖNEMLİ FARKLILIKLAR GÖZLENMEKTEDİR. BUDA YASAL KISITLAMA’LARDAN KAYNAKLANIR.
+HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL ARAÇLARI-İŞLETME HABERLERİ
-HABER BÜLTENLERİ
-BASIN KONFERANSLARI
-İŞLETME BÜLTEN VE YAYINLARI
-SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJLAR
+PARASI ÖDENMEDEN YAPILAN TUTUNDURMA KARMASI ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER
+
PAZARLAMADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN TUTUNDURMA ARACI: TİCARİ FUAR VE SERGİLER+İŞLETMELERİN PAZARLAMA İLETİŞİMİ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KURULUŞ VE KİŞİLERİN DESTEKLENMESİNİ İÇEREN KAVRAMSPONSORLUK MEDYASI+REKLAM YASAĞI GETİRİLEN ÜRÜNLERDE EN FAZLA KULLANILAN PAZRLAMA İLETİŞİM FAALİYETİ ÖZEL OLAYLAR
+
İŞLETMELERİN SATIŞ TEMSİLCİSİ İLE OLASI ALICI ARASINDAKİ KİŞİSEL İLETİŞİME DAYANAN KAVRAM KİŞİSEL SATIŞ+REKLAM UYGULAMALARINDA YASAL KISITLAMALARIN OLDUĞU REKLAMCILIK ALTYAPISININGELİŞMEDİĞİ VE MEDYANIN YETERLİ OLMADIĞI PAZARLARDA TERCİH EDİLEN TUTUNDURMA ARACI KİŞİSEL SATIŞ
+KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNELİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

-PAZAR FAKTÖRLERİ
-DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER
-TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
-YÖNETSEL FAKTÖRLER+DAVRANIŞSAL FAKTÖRLER;-MÜŞTERİLERİN ALICI-SATICI İLETİŞİMİ YERİNE UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİLERİ TERCİH ETMESİ
-BÜYÜK ALICILARIN GÜCÜNÜN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTMASI
-MÜŞTERİLERİNİN HİZMET BEKLENTİLERİNİN ARTMASI
+YÖNETSEL FAKTÖRLER-BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YAKLAŞIMININ BENİMSENMESİ
-SATIŞ ELEMANLARI VE SATIŞ YÖNETİCİLERİNİN NİTELİKLERİNİN ARTMASI
-DOĞRUDAN PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÖNEM KAZANMASI
+KÜRESEL PAZARLARDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
COĞRAFİ VE FİZİKSEL KOŞULLAR
-PAZARIN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
-SOSYAL RİSKLER
-YASAL DÜZENLEMELER
-PAZAR BİLİNMEZLERİ
-İNSAN İLİŞKİLERİNDE FARKLILIKLAR
+ULAŞIM İMKANLARININ GELİŞMİŞ OLMASI COĞRAFİ KOŞULLAR’LA ALAKALIDIR.
+SİYASİ İSTİKRARSIZLIKTAN YA DA GERİLİMLERİN YAŞANDIĞI ÜLKE PAZARLARINDA SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ, BİR TAKIM YÖNETSEL VE İNSAN RİSKLERİ ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİR. BUDA SİYASİ RİSKLER’LE İLGİLİDİR.
+KÜRESEL PAZARLARDA KİŞİSEL SATIŞ BECERİLERİ-MÜZAKERE BECERİLERİ
-KÜLTÜREL UYUM BECERİLERİ
-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME BECERİSİ
-PAZAR İSTİHBARATI TOPLAMA BECERİLERİ
-SATIŞ DESTEK BECERİLERİ+SATIŞ TUTUNDURMA FAALİYETLERİ PLANLANIRKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN FAKTÖRLER
-TÜKETİCİ ALGILARI -EKONOMİK GELİŞMİŞLİK -PAZARIN OLGUNLUĞU
-TİCARET KÜLTÜRÜ -YASAL DÜZENLEMELER
+PARASI ÖDENEREK YAPILAN UTUNDURMA ELEMANI REKLAM+BİR ÜRÜN YADA HİZMETİN YADA FİKRİN BEDELİ ÖDENEREK VE BEDELİN KİM TARAFINDAN ÖDENDİĞİ ANLAŞILAAK ŞEKİLDE YAPILAN VE KİŞİSEL SATIŞ FAALİYETLERİREKLAM+2000’Lİ YILLARIN BAŞINDA KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA İLE BİRLİKTE REKLAM HARCAMALARINDAKİ AZALMANIN GÖRÜLMEYE BAŞLADIĞINI SÖYLEYEN CATEORA VE GRAHAM+KÜRESEL PAZARLARDA EN FAZLA REKALM YAPAN SEKTÖRLER: PERKANDECİLİK, OTOMOTİV, FİNANSAL HİZMETLER
+ULUSLAR ARASI İLETİŞİMİN SON AŞAMASI: GÜRÜLTÜ+BİLGİ KAYNAĞI TARAFINDAN İLETİLEN SEMBOLLER BÜTÜNÜNÜN ALICI TARAFINDAN YORUMLANMASI KOD AÇMA
+
ULUSLAR ARASI İLETİŞİM 7 AŞAMALIDIR.
+ULUSLARARASI İŞLETMELERİN SATIŞ ELEMANLARI FAALİYET GÖSTERİLEN ULUSLARARARASI PAZARLARDA SATIŞ MÜZAKERELERİNİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KONUSUNDA EĞİTİLMELERİ KİŞİSEL SATIŞ BECERİLERİNDENMÜZAKERE BECERİLERİ’NDE YER ALIR
+ULUSLARARASI İLETİŞİM SÜRECİNİN ELEMANLARI:KAYNAK, KANAL, A KÜLTÜRÜ, B KÜLTÜRÜ
+ULUSLAR ARASI İŞLETMENİN İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ KİTLELERDE KARŞILIKLI İYİ NİYET VE ANLAYIŞ OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN HALKLA İLİŞKİLER

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar