KURAN’I KERİM ne zaman ve nasıl inmiştir?

KUR AN – I KERİM: Kuran kelimesi sözlükte “Toplamak, okumak“ manalarına gelir. Yüce ALLAH tarafından Cebrail (aleyhisselam.) aracılığıyla 610 yılında Hira mağarasında 40 yaşında olan peygamberimize inmiştir, indirildiği andan itibaren yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır.

Bu sebeble indiği gibi bize ulaşmıştır. Kiyamete kadar da tek harfi bile değişmeden aslını muhafaza edecektir, Çünkü ALLAHü teala onu koruyacağını şu ayetle haber vermektedir: “Kuranı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.“ (Hicr süresi – 9 ■ayet) Kuran 23 senede yavaş yavaş inmiştir, ayetlerin bazısı Mekke’de bazısı Medine’de inmiştir. 87’si Mekke, 27’si Medine’de inmiştir. 114 suredir, en faziletli sure FATİHA süresidir. 6666 ayettir, en faziletli ayet Ayetel kürsi’dir. En uzun süre Bakara süresidir ( 50 sayfa). En kısa süre Kevser süresidir. Kuran 30 Cüzdür, 600 Sahifedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar