Kültür tarihi kronoloji ve eser yazar karşılaştırmaları

KÜLTÜR TARİHİ AYRINTILAR

 İSKENDERNAME → ŞAİR AHMET

MENAZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN → MATRAKÇI NASUH

III. MURAT  ZAMANINDAKİ SURNAME→ SEYYİD LOKMAN

EVSAF-I İSTANBUL→ LATİFİ

CİHANNÜMA→ KATİP ÇELEBİ

FRANSA SEFARETNAMESİ → YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ

YİNE BİR GÜL NİHAL→ DEDE EFENDİ

FRANSA’DA RASYONALİZMİN BABASI → DESCARTES

MODERN ALMANYANIN TEMELLERİNİ ATAN → WİLHELM

ALİ KUŞÇU → ASTRONOMİ VE MATEMATİK BİLGİNİ

MOLLA CAMİ → İRANLI BÜYÜK ŞAİR VE MUTASAVVIF

MİMAR SİNAN’I HASSA MİMARBAŞLIĞA GETİREN → KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

NEWTON DEYİNCE AKLIMIZA→ YERÇEKİMİ YASASI, HAREKET YASASI, OPTİK ÇALIŞMALARI, MATEMATİKTE TÜRV VE İNTEGRAL GELECEK

EKONOMİK TABLO → QESNAY (EKONOMİYİ MAKRO DÜZEYDE TANIMLAYAN İLK KİŞİ)

ULUSLARIN ZENGİNLİĞİ → ADAM SMİTH (DEVLETÇİ YATIRIMLARA DEĞİL BİREYSEL YATIRIMLARA ÖNEM VERDİ. ONA GÖRE İŞ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEYEN PAZARDIR.

CIVALI TERMOMETRE→ FAHRENHEİT

BUHAR MAKİNELERİ → WATT

YENİ BİLİM → VİCO

İLK KEZ BİTKİLERİ SINIFLANDIRAN → LAMARCK

KİMYASAL YOLLARLA ELEKTRİK ELDE EDEN → GALVANİ

KANUNLARIN RUHU → MONTESQUİEU

EMİLE → ROUSSEAU (EMİLE ADLI ESERİNDE EĞİTİMİ ANLATIR)

İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI → ROUSSEAU → (BU ESERİNDE EŞİTSİZLİĞİ ANLATIR)

ANSİKLOPEDİNİN KURUCUSU → DİDEROT

ORMANDA UYUYAN GÜZEL, KIRMIZI ŞAPKALI KIZ  → PERRAULT

DUYGU VE COŞKU HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ → GOETHE, SCHİLLER

FAUST, WERTHERİN ACILARI → GOETHE

İDEALİST ALMAN FELSEFESİNİN BABASI → KANT (KANTA GÖRE AKIL ÖNEMLİDİR)

ESTETİK KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPAN→ BAUMGARTEN

FÜG SANATI → BACH

MEVSİMLER→ VİVALDİ

YAYLI ÇALGI SANATI → STRADİVARİ

KLASİK DÖNEMİN İLK BÜYÜK BESTECİSİ→ MOZART

YARATILIŞ ORATORYOSU → FRANZ JOSEPH HAYDN

ABD ‘NİN KURULUŞU → 1776 (İLK BAŞKANI WASHİNGTON)

BAROK MÜZİK → BACH, VİVALDİ, SCARLATTİ, HAENDEL

GÜNEY AMERİKALI ÜLKELERİN DOĞUSUNA ÖNDERLİK EDEN → BOLİVAR

ROBİNSON CRUSOE → DANİEL DEFOE

AŞIRI SİYASAL RADİKAL GÖRÜŞ VE TEPEDEN İNMECİLİK → JAKOBENİZM

BURJUVAZİYİ TEMSİL EDEN → JİRONDENLER

MODERNLEŞME → TEKNOLOJİ, BİLİM, DEMOKRASİ, ULUS DEVLETLER, KAPİTALİST ÜRETİMİ KAPSAR.

MODERNİZM → DÜŞÜNCE, SANAT, ELEŞTİRİ VE EDEBİYATI KAPSAR.

MODERNİTE → RÖNESANSTAN BERİ AVRUPA KÜLTÜR TARİHİNİN GELİŞTİRDİĞİ SİSTEMATİK SÜREÇ.

BİLGİN AMPİRİK OLARAK ELDE EDİLECEĞİNİ SAVUNAN → LOCKE (AMPİRİK, DENEY DEYİNCE AKLIMIZA LOCKE GELSİN)

GÜNEŞ SİSTEMİ TEORİSİ → KOPERNİK

SOSYOLOJİNİN KURUCULARI → COMTE VE DURKHEİM

TOPLUMSAL OLDGU DEYİNCE AKLIMIZA → DURKHEİM GELSİN

PSİKANALİZİN KURUCUSU → FREUD

TOPLUM EVRİMİNİ İNCELEYEN İLK SOSYOLOG → SPENCER

DİYALEKTİK → HEGEL (TEZ-ANTİTEZ-SENTEZ)

EVRİM TEORİSİ → DARWİN

GENETİĞİN KURUCUSU → MENDEL

HİÇÇİ (NİHİLİST OLAN) → NİETZCHE

EPİGRAFİ → ANITLAR ÜZERİNDEKİ YAZILARI İNCELEYEN BİLİM DALI

ESTETİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ OLAN → BAUDELAİRE

İZLENİMCİ RESSAMLAR→ MONET VE MANET (REDDEDİLEN RESSAMLARDIR)

KÜBİST SANATI ORTAYA ÇIKARAN → CEZANNE

KİTSCH → ÇİRKİN VE ZEVKSİZ, SANATSAL OLMAYAN ŞEYLERE VERİLEN SANATSAL DEĞER)

KARİKATÜR DEYİNCE AKLIMIZA → DAUMİER GELSİNMODERN FOTOĞRAFÇILIK → DAGUERRE

SİNEMANIN DOĞUŞU → 28 Aralık 1895

MODERN SİNEMANIN KURUCUSU→ LUMİERE

BATILI FORMDA ŞİİR VE OYUN YAZAN İLK KİŞİ → ŞİNASİ

NİZAMI CEDİT ORDUSU → III. SELİM

İLK ÖZEL GAZETE → ŞİNASİ VE AGAH EFENDİ

MODERN ZAMANLAR FİLMİ  → CHARLİE CHAPLİN

GENÇ OSMANLILAR CEMİYETİ → NAMIK KEMAL, ALİ SUAVİ (1866)

ÇEVİRİ YAPAN → MÜNİF PAŞA

İLK ÖZEL TÜRK GAZETESİ → TERCÜMAN-I AHVAL (AGAH EFENDİ ÇIKARDI)

SALTANAT MUZIKA-İ HUMAYUN’UN ŞEFİ → DONİZETTİ

MAHMUDİYE MARŞI → DONİZETTİ (2. MAHMUT İÇİN BESTELENDİ)

SULTAN ABDÜLMECİT İÇİN BESTELENEN VE 22 YIL ÇALIŞNAN MARŞ → MECİDİYE MARŞI (DONİZETTİ)

CİRİTİ YASAKLAYAN → 2. MAHMUT

ORTA OYUNUNUN ANA KARAKTERLERİ → PİŞEKAR VE KAVUKLU

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB) DAĞILMASI →1991

1917 DEVRİMİNİN LİDERİ → LENİN

SOSYALİZME OLAN İNANCI SARSAN → STALİN

HİTLERİN BAŞA GEÇMESİ → 1933

İTALYADA FAŞİZMİ BAŞLATAN → MUSSOLİNİ

KIZ ÇOCUĞU ŞİİRİ → NAZIM HİKMET RAN

BOMBALANAN YERLERDE FİLM ÇEKEN → VİSCONTİ

HALKEVLERİNİN KAPATILMASI → 1951

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KAPATILMASI → 1954

MAHATMA → MİLLETİN BABASI

TUNUSTA KURULAN CUMHURİYETİN KURCUSU → HABİB BOURGİBA

İLK TERÖRİST ÖRGÜT → FİLİSTİN KURULUŞ ÖRGÜTÜ (FKÖ)

CADI AVINI BAŞLATAN → SENATÖR McCARTY

İLK MİZAH DERGİSİ → DİYOJEN (1870)

AKBABA DERGİSİ→ EN UZUN SÜREN DERGİ→ 1922-1977

MARKO PAŞA → AZİZ NESİN, SABAHATTİN ALİ, RIFAT ILGAZ

TRANSİSTORUN BULUNMASI → 1947

APOLLO UZAY ARACININ AYA İNMESİ → 20 Temmuz 1969

VARLIK VE HİÇLİK → JEAN PAUL SARTRE

FRANKFURT EKOLÜ → HERBERT MARCUSE

ÇAĞDAŞ SÖYLEMLER → RONALD BARTLES = FRANSIZ BAYRAĞI ALTINDA SELAM DURAN ASKER…

POTEMKİN ZIRHLISI FİLMİNİN YÖNETMENİ → SERGEİ EİSENTEİN

YUNUS EMRE ORATORYOSU → ADNAN SAYGUN

İKİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI → 2003

SLOVENYA, HIRVATİSTAN VE MAKEDONYANIN BAĞIMSIZLIĞI → 1991

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER→ 1944

KÜRESELLEŞMEYE DÜNYANIN KÜRESEL KÖYE DÖNÜŞMESİ DİYEN → McLUHAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ→1995

 

 

Amerikanın keşfi : 1492

Hindistanın keşfi: 1487

Matbaanın bulunması: 1450

Osmanlılarda ilk matbaa: 1493

Greenwich Rasathanesi : 1675

Bizans (Doğu Roma)’nın Kuruluşu:395

Haçlı Seferi : 1096

İlahi Komedya :Dante

Decameron: Boccocio

Zevk Üzerine :Valla

İnsan Onuru Üzerine: Mirandola

Platon Teolojisi, Ruhun Ölümsüzlüğü ve Yaşam Üzerine Üç Kitap : Ficino

Prens: Machivelli

Sanatçıların Hayatı : Vasari

Venüs’ün Doğuşu: Boticelli

Kutsal Üçlü : Masaccio

Davut Heykeli: Donetello

Son Akşam Yemeği, Mona Lisa, Kayaların Meryemi, Mekanik ve Makine Proje Çizimleri: Leonardo Da Vinci

Pieta: Michelangelo

Deliliğe Övgü : Erasmus

Denemeler: Montaigne

Macbeth, Othello, Romeo Juliet, Hamlet: Shakespeare

Ütopya: More

Arnofini’nin Evlenmesi : Jan Van Eyck

Ölümün Zaferi: Pieter Bruegel

Hristiyanlığın Kuramları : John Calvin

Leviathan : Hobbes

Sokratesin Savunması: Platon

Poetica : Aristoteles

İlyada ve Odisseia: Homeros

Kral Oeidipus, Antigone ve Elektra: Sophokles

Eşek Arıları, Kuşlar Ve Barış : Aristophanes

Gotların Tarihi : Cassiodorus

Siyasetname :Nizamülmülk

Mesnevi : Mevlana

Makalat : Hacı Bektaş-ı Veli

Risalet-ün Nushiyye :Yunus Emre

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar