Konsorsiyum ve iş ortalığı karşılaştırması?

Konsorsiyum ve iş ortalığı karşılaştırması?

İş ortaklığı, hukuken veya iktisaden birbirinden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli bir işi ya da süreklilik arz eden bir faaliyeti, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık söz konusu olmaksızın gerçekleştirmek ve kazanç elde etmek amacıyla bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelmeleri ve o faaliyetin rizikolarını her biri müteselsil sorumluluk altına girmek suretiyle üstlenmeleridir.

Konsorsiyum, iki veya daha çok gerçek veya tüzel kişiden her birinin belli bir işi yapmak maksadı ile ortaklaşa taahhüt etmiş oldukları işin bir bölümünün yerine getirilmesinin sorumluluğunu diğerlerinden bağımsız olarak yüklenmek suretiyle katkılarını birleştirmeleridir.

Konsorsiyum sözleşmesi ile joint venture sözleşmelerinin aynı nitelikte sözleşmeler olup olmadığı noktasında fikir birliği söz konusu değildir.  Ancak, konsorsiyumu  joint venture’dan ayırmaya yarayan kıstaslardan en önemlisi sorumluluğun müteselsil olup olmadığıdır. Konsorsiyumda ortakların müteselsil sorumluluğu söz konusu değildir. Konsorsiyumda taraflar kendi üstlendiği sözleşme kısmından sorumlu olurken joint venture’da ise ortakların girişimin tüm faaliyetlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar