Kazananın Laneti nedir?

Kazananın Laneti nedir?

İhale usulü borçlanmada, ihaleyi kazanan en yüksek fazi oranıyla en düşük faiz oranı arasındaki farktır. Bir nevi, ihaleyi kazandığına sevinememektir. Örneğin; 200.000 liralık bir borçlanma ihalesinde ihaleye üç tarafın katıldığını, her birinin 100.000 lira borç vermeyi  teklif ettiğini ve bunu karşılığında  %7, %5 ve %3 faiz istediklerini düşünelim.Normal şartlarda, en düşük faiz isteyen %5 ve %3 tarafları ihaleyi kazanacaktır.Bu durumda, ihaleyi kazanan taraflardan her biri 100.000 lira borç verdiği halde biri %5 diğeri %3 faiz geliri elde etmiştir.İşte, ihaleyi kazanan en yüksek faiz oranı (%5) ile en düşük faiz oranı (%3) arasındaki %2’lik fark kazananın laneti olarak nitelendirilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar