Kanun nedir? Kanunlar nasıl yasalaşır?

Kanun: Bakanlar kurulunun kanun işlemlerine kanun tasarısı milletvekillerinin kanun işlemlerine kanun teklifi adı verilir.

Tasarı ve teklifler TBMM başkanına sunulur ve genel kurulda görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulur , kabul edilirse 15 gün içinde resmi gazetede yayınlanır.

Cumhurbaşkanının kanun tekliflerini geri çevirmesine veto hakkı adı verilir. Ancak tekrar geri gönderilirse ikinci kez veto edemez.

Kanun yapma Meclis iç tüzüğüne göre düzenlenir. Sonuç alınamayan kanun tasarısı ve teklifleri hükümsüz kalır.(kadük olma)

Tasarı ve teklifler 1 yıl geçmeden gündeme alınamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar