İşletmenin finansman kaynakları, yabancı kaynak ve öz kaynak maliyeti nedir?

İşletmenin finansman kaynakları, yabancı kaynak ve öz kaynak maliyeti nedir?

İşletmenin finansman kaynakları yabancı kaynaklar ve öz kaynaklardır. Öz kaynak maliyeti, Sıfır riskli bir yatırımın getirisine genel bir risk primi ilavesiyle bulunan ve hissedarların şirkete yatırım yapmakla katlandıkları maliyet. Öz kaynak maliyeti alternatif maliyet (fırsat maliyeti) dir. Yabancı kaynak maliyeti, Yabancı kaynak içine, kısa ve uzun vadeli banka kredileri, finansman bonosu, tahvil vb. girmektedir. Ancak, yabancı kaynak maliyetiyle genellikle, tahvil maliyeti anlaşılmaktadır. Banka kredisinin temel maliyetini, kredi için ödenen faiz oluşturmaktadır. Ancak, ipotek, vergi, işlem masrafı gibi giderlerin kredi maliyetine eklenmesi gerekir. Tahvil maliyetini, tahvil için ödenen faiz ve ihraç giderleri oluşturur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar