İnançlı mülkiyet nedir?

İNANÇLI MÜLKİYET
Malik, sahip olduğu mülkiyeti bir başkasına devretmektedir. yapılan ek anlaşmaya göre, mülkiyeti devralan kimse (inançlı malik), kendisine devredilen eşyayı, devredenin (inanan) çıkarlarına uygun bir şekilde elinde bulundurma, yönetme, kullanma ve belirlenen sürenin sonunda inanana geri verme borcu altına girmektedir. inançlı malik,
bu süre içinde tam anlamıyla maliktir; yani eşya üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir; ancak inananın çıkarlarına aykırı davranışlardan kaçınması ve sürenin sonunda mülkiyeti tekrar inanana devretmesi gerekir. aksi halde yapılan anlaşmaya aykırı davrandığı için sözleşmeden doğan sorumluluğu söz konusu olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar