İletişimin Temel Kavramları ders notu

İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI

 

 

İLETİŞİM

 

1-AKTARIM MODELİ(SÜREÇ OKULU)

-Ulaşım

-Doğruluk(etkili)

-Gönderici(pasif)

-Alıcı(aktif)

-Shannon/Weaver(matematiksel)

-Lasswell

-Newcomb

-Jakobson

 

2-KÜLTÜREL MODEL(GÖSTERGEBİLİM OKULU)

-Anlam yaratma/değiştirilmesi

-Gösterge/göstergebilim

-Alımlayıcı/okur(aktif)

-Metin

 

CHARLES S. PİERCE

-Görüntüsel

-Belirtisel

-Simge

 

FERDİNAND DE SAUSSURE

Gösterge

1-Gösteren(fiziksel varlık)

2-Gösterilen(zihinsel kavram)

 

+Saussure , göstergelerin içinde düzenlediği 2 yol belirlemiştir.

+Bunların ilki,’’PARADİGMA’’dır.Bu paradigma,içlerinden bir tanesinin kullanılmak üzere seçildiği bir göstergeler dizgesidir.

+İkincisi ise ‘’DİZİM’’dir.Bir dizim,seçilen göstergelerin birleştirildiği iletidir.

Dil açısından bakarsak ;bir dildeki sözcük paradigmayı,bir cümle ise dizimi oluşturur.

 

DÜZ ANLAM:Herkes tarafından bilinen anlam.

YAN ANLAM:İma edilen anlam.

 

##Düzdeğişmecede benzerlik ilişkisi yoktur.##

 

 

TEMSİL

 

Temsil;bir şeyin yerine geçme,adına davranmaktır.

Tiyatro oyununun sahnelenmesi.

Temsil=misal=örnekleme

Sembolize etme

 

Temsil,kültürü anlamanın temel yollarından biridir.

Temsil ve kültür arasındaki ortak noktalar;dile bağlantılı olması.

İletişim kurmak için nesnelere gerek yoktur.Soyut kavramlara ilişkin olarak kavrama,sözlere,dile ihtiyaç vardır.Sözcüklerin işlevi aracılığıyla nesnelere anlam yüklemektir temsilde bundan yola çıkar.

Temsil’in 2 sistemi vardır;

1-KAVRAMSAL HARİTA

2-DİL

 

KAVRAMSAL HARİTA;dünyayı anlamamızı sağlar.Seçimler kavramsal haritalarımızın birbirinden farklılaştığı için çıkar(diziyi beğenip-beğenmeme v.s.).Kavramsal haritalarımız farklı olsa da dil yoluyla anlaşabiliyoruz.Bireysel olarak farklı olsa da kavramsal olarak aynı haritalara sahibiz.Aynı ortak kültürü paylaşmak aynı kavramsal haritaya sahip olmak demektir.Kavramsal haritanın paylaşılır kılınması için ‘’dile’’ ihtiyaç duyulur.

 

GÖRÜNTÜSEL GÖSTERGE;fotoğraf,çizim,karikatür v.s. nesnesine benzemesi,benzerlik ilişkisi vardır fakat; birebir aynısı değildir.

SÖZLÜ GÖSTERGE;nesne ve gösterge arasında benzerlik ilişkisi yoktur.

 

Anlamları,nesneleri,şeyleri kendi dünyamıza dil aracılığıyla kodlarız.Anlamları yapan temsil sistemleri ve kodlardır.

 

KOD;içinde göstergelerin olduğu görsellerdir.

Dili öğrenmek kodlarını,uzlaşılarını öğrenmek demektir.

 

3 tane temsil kuramı vardır.Anlam nereden gelir ? sorusuna yanıt verirler.

 

1-YANSIMACI;kuramda dil anlamları ayna gibi yansıtır.

2-NİYETÇİ;anlamın kaynağının konuşmacı ya da yazar olduğu düşünülür.

3-İNŞAACI;dil anlamları üreten bir araçtır.Dil olmadığı zaman düşünemeyiz.

 

Göndericinin gönderdiği mesajı alıcı tam algılayabiliyorsa iletişim başarılı olmuş demektir.Alıcı aktif bir objedir.

 

3 tür okuma vardır;

-Başat okuma

-Müzakereci okuma

-Muhalif okuma

 

##İdeolojik olmak tarafsızlıktan uzak olmaktır ve olumsuz çağrışım yaratır.İdeoloji bir dünya görüşü,hakim bir sınıfın egemen görüşü olabilir.İdeoloji tek bir tanımı olmayan bir kavramdır.

 

##Kapitalist işçinin emeğini sömürür,kendi fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi kabul ettirmeye çalışırlar.’’Yanlış bilinç yanlış düşüncelere sahip olmaktır.’’

 

ÜSTYAPI

-Devlet

-Hukuk

-Kültür ve ideoloji

 

ALTYAPI

-Üretim güçleri

-Üretim ilişkileri

 

 

ALTHUSSER

 

Devlet aygıtı ve devlet iktidarını birbirinden ayırır.Klasik Marksizm de devlet aygıtını oluşturan unsurlara devletin baskı aygıtları diyor. Devletin baskı aygıtları ve devletin ideolojik aygıtları(DİA)vardır.Bunlar birbirinden ayrılır.Althusser öncelik hangisiyse diye ayrım yapar.

İdeolojik aygıtlar içinde birtakım ritüeller vardır.

Çağırma/seslenme kavramı ( alevi,Sünni,asker v.b.)

 

GRAMSCİ

 

HEGEMONYA ;bir tür ahlaki ve kültürel olay anlamına gelir.Kendi çıkarlarını başkalarının çıkarları gibi gösterir.Ortak duyu varsayımları herkesin bildiği ve herkes için doğru olan doğruluğu sorgulanmayan şeydir(her Türk asker doğar gibi).Hegemonya başarısızlığı bireysel beceriksizliğe bağlar.Hegemonyada şeyler doğal gösterilir.Ortak duyu varsayımları şekillendirilebilir.Hegemonyanın sürekli tutulması gerekir.Hegemonyayı sürdürmek için karşıt gelen güçlerle savaşılır.

Medya hegemonyanın kurulduğu,sürdürüldüğü yerlerden biridir.Medya anlamın üretildiği en önemli yerlerden biridir.Bütün medya çeşitleri ideolojiktir..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar