İkinci en iyi teoremi nedir?

İkinci en iyi teoremi nedir?
Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimse-yeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikinci en iyi olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar