İdari işlemlerin bizzat idarenin işlemleriyle sona erdiği durumlar nelerdir?

İdari işlemlerin bizzat idarenin işlemleriyle sona erdiği durumlar nelerdir?

1. Geri alma: İdarenin daha önce hukuka aykırı olarak tesis etmiş olduğu bir işlemi yapacağı yeni bir işlemle geçmişe etkili olarak hükümsüz kılması, hukuk aleminden bütün etki ve sonuçlarıyla silmesidir. Geri alma işlemini yapmaya yetkili makam, yetkide paralellik ilkesi gereği daha önce hukuka aykırı işlemi yapmış olan makamdır.

2. Kaldırma: bir idari kararın, idarenin alacağı bir başka idari karar ile geleceğe yönelik olarak ortadan kaldırılmasıdır.

3. Değiştirme: bir idari kararın aynı zamanda hem kaldırılması ve hem de onun yerine yeni bir kararın alınmasıdır.

4. Düzeltme: bir idari kararın içeriğine ve doğuracağı konulara dokunulmadan yanlış hükümleri yerine doğrularının geçmişe ve geleceğe yönelik olarak koyulmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar