İbni Haldun ve iktisat

İbni Haldun: Modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisidir. 1377’ de Mukaddime adli eseri yazan İbni haldun iş bölümünden,ekonomik büyümeden bahsetmiş,vergi ekonomik büyüme ilişkisinden bahsetmiş ve bunları teorik bir süreçle açıklamış, ve ayrıca şunları demiş:’Devletler devlet gelirlerini hızlıca artırmak için vergi oranlarını artırdıklarında, isletmeler bu ağır vergi yükü altında ezilirler ve karlarını ve ödedikleri vergileri karşılaştırır ve sonuçta ağır vergiler karşısında yatırım ve iş yapma heveslerini kaybederler.Yavaşça üretim düşer ve bunun sonucunda da toplanan vergi gelirleri azalir.Büyük  imporatorluklarin düşmesinde, yok olmasinda aşırı vergilerin de etmenlerden biri oldugunu iddia etmistir. Kısaca Laffer ve arz  yönlü  iktisatçilarin anlattıklarına yüzyıllar önce deginmiştir.

Bunun yanında paranın işlevleri konusunda da açıklamaları vardır.Paranın değer saklayıcı,koruyucu bi araç olmasını,bir değişim aracı olmasını açıklamıştır.Bunun dışında emeğin değer teorisi üzerine tezlerde bulunmuştur.Değerin kaynağının emek olmasından bahsetmiş,karın ve yaratılan sermayenin içinde emeğin olduğundan ve emeksiz bunların yaratılmayacağından bahsetmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar