Hukuk sosyolojisi soru cevap ders notu

                                         HUKUK SOSYOLOJİSİ

 1. ilk sosyoloğumuz olarak gösterllen cevdet paşanın hazrladığı kanun ?

mecelle

 1. aşağıdakllerden hangisl kültürün yapısal özelliklerinden değildir?

 

.kültür ayırt edicidir

3.hiç kimseninln durumu daha kötü hale getirlmeden birllerinin durumlarının iylleşmesi anlamına gelen kavram kime aitti?

 

.pareto

4.yaşam dünyası ile sistem arasındakl ayrım hangl kuramcıya aittl?

 

.habermas

5.hangisi kültürün farklı yönlerini birbirleriyle ilişkili blr işleve sahip olmasıdır?

Entegrasyon

6.yargılamadakl hukusal akıl yürotmenln yerine iktisadi aklı koymayı hedefleyen yaklaşım?

 

.hukukun ekonomik analizi

7.hangisi belli bir toplumsallık içerisinde çeşitli gerekçelerle birbirine daha benzer değerlerl daha yoğun paylaşan alt grupların kültürlerinl ifade eder?

.alt kültür

8.yeni kuşakların kültürü blr önceki kuşaktan öğrenmesi yanl kültürün kuşaklara arsında aktarılmasıdır?

.kültürlenme

9.hangisl adaleti etklnlik olarak görmekte?

.posner

10.bllimsel anlamda kültür hangisidir?

.uygarlık

11.luhmanın slstem kuramı hangi kavramlara dayanmaktadır?

Autopoiesis

12.hangisl kültürel elamanlardan blri değildir?

fizikl coğrafya

13Aşağıdakilerden hangisi toplumsal araştırmacıların inceleme alanı dışındadır?

Birey

14.sosyolojik hukuk okulunun kurucusu?

Roscoe Pound

I Uretım II Cogalma III Yetıstırme IV Uygarlık

15.Yukarıdakılerden hangılerı maddı ve teknolojık kultur kavramının ıcınde yer almaktadır?

     I-II-III

16.Bır toplumun duyus ve dusunus bırlıgını saglayan degerlerın tumu asagıdakılerden hangısıdır?

Kultur

17.Asagıdakılerden Hangısı Kultur kavramıyla ılgılı yanlıstır?

Kultur sadece ınsanın ortaya cıkardıgı maddı mallardır

18.Eğitim aşagıdakı kulturlenmelerden hangısı ıle ılgılenmektedır?

 

Beşeri anlamda kültür

19.16 ‘’Chicago Ekolü’’ dıye bılınen neo-klasık ekonomık yaklasımı benımseyen hukukcu asagıdakılerden hangısıdır?

 Richard A.Posner

20.Aşağıkdakılerden hangısı kultur turlerınden bırı degıldır?

Sosyolojı anlamda kultur

21.Aşagıdakılerden hangısı Iskandınav Hukuksal Realızımın dusunurlerındendır?

 Axel Hagerstrom

22..bir toplumdaki üyelerln hepsl yada büyok blr kısmı için faydalı olan yada bunlar tarafından paylaşılan değer anlamında kullanılan kavrm?

.ortak iyl

 1. Kendı kendını yarat (Tövbe estfrullah) anlamına gelen ıfade aşagıdakılerden hangısıdır?

 

 Autopoısıs

24.Kapatılıst toplumlarda hukuk ıdeolojısının asagıdakılerden hangısını temın etme zorunlulugu yoktur ?

 Egemenlık

25.Latınce kural anlamına gelen kelıme aşağıdakılerden hangısıdır?

Maskım

26.Hukuka vucut veren en önemlı etken asagıdakılerden hangısıdır?

 Iktıdar

27.Hukukun kendi kendine göndermede bulunan bir yapı olduğunu ileri süren Sistem Kuramının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Niklas Luhmann

28.hangisinin en temel özelliği billnçli yada amaçlı lnsan etklnliğinin ürünü olarak ortaya çıkan akıl yoluyla bulunan kurallar sistemidir?

modern hukuk

29.feodal üretim kaçıncı yy egemen üretlm biçiml hallne geldi?

.10yy

30.medya mesajdır? İfadesi kullanan klmdir?

Mcluhan

31.blreysel haklar kaçıncı yylarda hukuksal belgelerde yer almaya başlamıştır?

.17,18

32.feodal sistemde feodal bağlılık ilişkisl hangislyle kurulur?

fief sözleşmesi

33.ortaçağda dahil olmak üzere modern toplum öncesi dönemln hukukunu ifade eder?

.statü hukuku

34.modern toplum aşamasına ögür hukuku temsil eder?

sözleşme hukuk

35.köyün geleneklerl örf ve adetleri lmparatorun hukukundan daha güçlüdür dlyen vietnam atasözü hangisl kültor veya toplumun hukuk anlayışını slmgeler?

 

geleneksel toplum

36.hangisi duyguların değerlerin düşoncelerin ve bllgilerln aktarımında hayati bir rol üstlenir?

Medya

37.batı avrupa kaçınca yy itibaren yazılı kültüre geçmiştir?

.12yy

38.bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğinl sağlayan değerlerln tümüne ne ad verilir?

 

.kültür

39.1961 de yayımlanan .ancient Law adlı esrinde huluksal gelişim soreclnde temel yönelim statü hukukunda sölekme hukukuna doğru olduğunu söyleyen kuramcı?

.malne

40.ortaçağ hukukuna ilişkin hangisl yanlıştı?

ortaçağda hukuk için önem taşıyan iki özellik genellik ve soyutluktur

41.Ötenazi nedir?

tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, acı ve ağrı verilmeksizin ölümün sağlanmasıdır

42.hangisi sözlü koltür ve yazının düşünme ve anlatım biçiminde maydana getlrmiş olduğu farklılıklar üzerinde durmuk ve matbaanın ve yazının düşünme ve anlatım biçimine olan etkisinl vurgulamıştır?

Ong

43.Sözlu kultur aşaması da en önemlı duyu aşagıdakılerden hangısıdır?

Isıtme

 44.Asagıdakılerden hangısı medyanın ıslevlerınden bırısı degıldır?

 

Matbaanın ıcadı

 45.Yazılı ve baskılı kulturde kulagın yerını asagıdakılerden hangısı almıstır?

 

 Göz

 1. Aşagıdakılerden hangısı ıletısım turlerınden degıldır ?

Sanal Iletısım

47.Hakım kanunda ve örf adette hukum bulamadıgı zaman kendısını kanun koyucunun yerıne koyarak karar verecektır.Bu durum asagıdakılerden hangısıyle adlandırılır?

Hukuk yaratmak

48.Hakım bır uyusmazlıgı çözerken kanunda hukum yoksa asagıdakılerden hangısıne göre karar vermelıdır?

Örf ve Adet

49.Aşagıdakılerden hangısı modern hukugun dıkkate almadıgı faktörlerden bırı degıldır?

Soyut Bırey

50.Aşagıdakı hukuk dallarından hangısınde hakımın hukuk yaratma yetkısı yoktur ?

 Ceza Hukuku

51.Belirli bir tarihi dönemde doğada toplumda ve insanda gözlenen başkalaşmalar ve farklılaşmalrdır?

Değişme

52.Modern hukuklarda ilgili hangisi yanlıştır?

.yazılı olmayan kurallara yer vermeyen bir hukuktur

53.Modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı değişim sürecini klasik sosyologlardan hangisi mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya doğru ewrimleşme olarak ifade eder?

Durkheim

54.Modern hukukun oluşumunda nihai söz sahibi olan güçtür?

Devlet

55.Geleneksel toplum yapılarında hukun baslıca kaynagı asagıdakılerden hangısıdır?

 

 Örf Adet

56.Hangisi toplumsal ilişkilerde toplumsal kurumlarda toplumsal yapıda meydana gelen farklılaşmadır?

toplumsal değişim

57.Hangisi devletler sistemininortaya çıkmasını simgeler?

westfalya barışı

58.16. Ve 18yy arasında batı Avrupa’da şekillenmeye başlayan yeni toplumsal düzeni ifade eder?

.kapitalizm

59.Hangisi genellikle birden çok egemen devlet tarafından belli bir amaç veya amaçlar için resmi bir antlaşma ile kurulan organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır?

uluslaraarsı örgütler

60.Sosyologların hangisi modernleşme sürecinden toplumsal yapının feodalizmden kapatilazme doğru evrildiğini ileri sürmüştür??

.marx

 1. Modern Hukuk Weber tarafından ne sekılde degerlendırılmıstır ?

 Rasyonel

62.Devrimlerin temel işlevidir?

.henüz gelişen süreci ve yeni şekillenmen kurumsal oluşumları köklü bir şekilde hızlandırıp geliştirmek..

63.Modern toplumlarda hukuk ne sekılde degerlendırılmektedır?

 Belırlenmıs araclara ulasmak ıcın degısken karekterlı bır alet veya aractır

64.Modern hukuktan farklı olarak modern öncesı hukuklarda hangı faktör önemlı bır role sahıp degıldır?

Bırey

65.Modern hukukun ınsanlar arasında hıcbır ayrım yapmaması hangı nıtelıgı sonucudur?

Genel

66.Kuresellesmeyı ,kapatılzmın gelısme surecınde bır asama olarak degerlendıren asagıdakılerden hangısıdır?

Saylan

67.Kuresellesme sureci asagıdakı sıstemlerden hangısının sonucu olarak ortaya cıkan bır olgudur?

Kapatılzm

68.Modern Hukuk Weber tarafından ne sekılde degerlendırılmıstır ?

 Rasyonel

69.-Aşağıdakılerden hangısı uluslar arası örguttlere örnek teskıl edılmez

TBMM

70.-Aşağıdakılerden hangısı uluslar arası hukuka uymayı saglayan araclardan bırısı degıldır?

Tahkım

71.-Asagıdakılerden hangısı özellestırme kavramı ıle ılgılı ıfade degıldır?

Bazı ulkelerın sıyası guclerını bırlestırılmesı

72.Ulusal ekonomıler arasındakı ılıskılerın yogun hale gelmesını ıfade eden kavram asagıdakılerden hangısıdır ?

Bölgesel Butunlesme

73.Hak ve özgürlüklerin erkeklerle eşit şekilde kadınlara tanınmasını talep eden feminist yaklaşım?

 

.liberal feminizm

 

74.Hukukun toplum mühendisliği amacıyla kullanılabileceği şeklinde vurgulamıştır?

 

.pound

 1. Timasheffin ön gördüğü toplumsalyapı türlerinden değildir?

 

          .çok etik az emperatif

76.hukukun belirsizliği hukukın taraflılığı be hukukun bir ideolojisi olduğu şeklindeki iddialar hangi hukuk yaklaşımına aittir?

 

           .eleştirel hukuk

77.hiç kimseninln durumu daha kötü hale getirlmeden birllerinin durumlarının iylleşmesi anlamına gelen kavram kime aitti?

 

           Pareto

 1. Kültürel feminist kuramın temelinde hangisi yer alır?

 

          anaerkil bakış açısı

79.Hangisi bayaz batılı heteroseksüel erkeğin değer yargıları olarak nitelinişini ifade eder?

          .postmodern feminizm

80.hangisi yargılama sürecinde belli bir hukuk normunun belli bir hukuksal sonuca yada hükme varılması ?

           Hukukun belirliliği

81.Hangisi kadınların değerlerinin öne çıkardığı unsurlar arasında yer almaz?

 

.bireycilik

 1. En geniş anlamıyla çeşitli araçlar kullanarak toplumsal yapının kendi akışına bırakılmayıp bilinçli müdahalelere şekillenmesidir?

 

.toplum mühendisliği

83.Hukukun toplum mühendisliği amacıyla kullanılabileceği vurgusunu yapan sosyologtur?

 

.pound

 1. Insan davranıslarına bılınclı bır amac atfedılmesı anlamına gelen ıfade asagıdakılerden hangısıdır ?

 

Amacsal Rasyonılte

 1. Mahkumların hepsını mutlak gözetıme dayalı hapıshane ınsa modelı asagıdakılerden hangısıyle adlandırılır?

 

Panapatıon

86.Iletısımsel Eylem Kuramı adlı eser asagıdakılerden hangısıne aıttır ?

 

Habermas

 1. Hukukun toplum yasamında gıderek artan yukselısını ıfade etmek uzere basvurulan kavram asagıdakılerden hangısıdır ?

 

 Hukuksallastırma

 1. Insanların gözetım altında bulundurabılmenın temelınde ”ıktıdar-bılme” formları oldugunu belırten asagıdakılerden hangısıdır ?

 

Foucautly

 1. Asagıdakılerden hangısı hukusallasma sureclerınden bırı degıldır?

 

Lıberal Devlet

90.Hukuk ,erkek bedenlerıne ayrıcalık tanırken; kadın bedenlerıne marjınalıze etme ve patolojık kılma yönunde normlar tesıs ettıgını ılerı suren femınıst yaklasım hangısıdır?     

 

Postmodern Femınızım

 1. Yaşam Dunyasında asagıdakılerden hangısı hedeflenmez ?

 

 Amacsal Rasyonolıte

92.Aşağıdakılerden hangısı ıdeolojı kavramıyla ılgılı yanlıs bır bılgıdır ?

 

İdeolojı nesneldır

93.’‘Mantıgı unutun ”dıyen hukukcu asagıdakılerden hangısıdır?

 

 Eugen Ehrılıch

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar