Hukuk sosyolojisi final soruları

HUKUK SOSYOLOJİSİ – FİNAL
Sistem kuramı yaklaşımıyla tanınan, “autopoiesis” kavramına dayanmaktır. Kavramı teminolojik olarak “kendi kendini yeniden üretebilen” anlamına gelen teoriyi savunan alman sosyolog / hukukun kendi kendine göndermede bulunan bir yapı olup olmadığı konusunda akla gelen ilk isim NIKLAS LUHMANN
20.yüzyılın en etkili sosyolog ve filozoflarından, yaşam dünyası ile sistem arasında ayrımı yapan / Söylem kuramı kavramını kullanan JÜRGEN HABERMAS
Hukukun ekonomik analizini savunan, Akıl yürütme yerine iktisadi aklı koymayı hedefleyen, ekonomide chicago ekolü diye bilnen neo-klasik ekonomik yaklaşımı benimseyen, Adaletin temeli belki de en bilinen anlamı etkinliktir diyen, Pareto etkinliğini kullanan / israf ahlaksızlıktır diyen RICHARD POSNER
Hak, ödev, hakkın devri, geçerlik gibi hukuksal yapının bazı önemli kavramlarını, boş inançtan kaynaklanan mit, kurgu, sihir yada kafa karışıklığı diye nitelendirdiği bu kavramların metafizik dünyanın hayal ürünü olduğunu yani aslında bir gerçekliğe sahip olmadığını ileri süren AXEL HAGERSTROM
Evlilik sözleşmesi hakkında açıklama yapan KARL OLIVECRONA
Göstergebilimsel tezini savunan, yapısalcı göstergeye göre dil, dünyayı yanlızca tanımlamaz, aynı zamanda onu biçimlendirir ve yeniden inşa eder görüşünü savunan A.J.GREIMAS
Medya mesajdır görüşünü savunan MARSHALL MCLUHAN
Hukuksal gelişim sürecinde temel yönelimin “Statü hukukun” dan  “sözleşme hukuku” na doğru olduğunu iler sürer MAINE
Feodalizmden katilatizme MARX
Mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya DURKHEIM
Geleneksel otoriteden rasyonel-yasal temelli bürakratik otoriteye WEBER
Cemaatten cemiyete doğru evrimleştiğini ileri süren TÖNNİES
Amerikan Hukuksal Realizm düşüncesinin önde gelen kuramcılarından olan Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı OLIVER WENDELL HOLMES
Modern hukuk sosyolojisinin kurucusu / Yaşayan hukuk kavramına yaptığı vurgu ile tanınır EUGEN EHRLICH
Sosyoloji hukuk okulunun kurucusu / hukukun toplum mühendisliği amacıyla kullanılabileceği şeklindeki vurgusuyla tanımlar ROSCOE POUND
Normlar Hiyerarşisi yaklaşımını geliştiren HANS KELSEN
Hukuk sosyolojisi disiplin kurucularından / normativist hukuksal pozitivizmi savunan NICHOLAS TIMASHEFF
Sosyal Hukuk üzerine yoğunlaşmış ve çalışma alanı sosyal felsefe olarak belirlenmiştir. İki çalışma yapmıştır ilk sosyal hukuk’un savunulması, ikinci analitik bir hukuk sosyolojisi için kuramsal bir model oluşturma çabasıdır. Sosyolojik yaklaşımı değerler ve kültürler sosyolojisi anlamında “esprit sosyoloji” olarak adlandırmıştır. / jenetik hukuk sosyolojisi kavramını kullanan GEORGES GURVITCH
Hukuksallaşma kuramını savunan HABERMAS
19.yüzyılın panopticon çağını kurduğunu düşünür / İnsanları gözetim altında buılundurmasının temelinde “iktidar-bilme” formları olduğunu belirtir FOUCAULT
1785 yılında tasarlayan Panaptikon, ingiliz filozof ve toplum kuramcısı JEREMY BENTHAM
Pareto etkinliği ilkesini savunan işveçli ekonomist PARETO
Sözlü kültür ve yazının, düşünme ve anlatım biçiminde meydana getirmiş olduğu farklılıklar üzerinde durmuş ve matbaanın ve yazının düşünme ve anlatım biçimine olan etkisini vurgulamıştır WALTER  J.ONG

 

 

HAROLD A.INNIS

İmparatorluk ve İletişim Araçları

MAINE

Antik Hukuk

WALTER J.ONG

Sözlü yada Yazılı Kültür: Sözün Teknolojisi

ONG ELIZABETH EINSTEIN

Değişim çağını başlatan baskı makinesi

GEORGES GURVITCH

Hukuk Sosyolojisi

JOHN B.THOMSON

Medya ve modernite

MEHMET YÜKSEL

Modernite, Postmodernite ve Hukuk

Küreselleşme, Ulusal hukuk ve türkiye

Feminist hukuk kuramı ve feminist düşünce teorisleri

FATMA İREM ÇAĞLAR

Feminist hukuk teorisine kısa bir giriş

Hukuk felsefesi ve sosyoloji

NOAM CHOMSKY

Medya Gerçeği

Dünya düzeni: eskisi ve yenisi

SURURİ AKTAŞ

Eleştirel hukuk çalışmaları

KASIM AKBAŞ

Hukukun Büyübozumu

NICHOLAS TIMASHEFF

Hukuk Sosyolojisine Giriş

HABERMAS

İletişimsel eylem kuramı

FOUCAULT

Hapishanenin doğusu

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar