Hukuk kuralları nelerdir?

HUKUK KURALLARI

 

 • Hukuk kuralların normatifliği , insan davranışı , insan iradesi , cebir olarak 4 başlığı vardır

 

 • Normatifliği (emir yasak veya izin ) : hukuk kuralı herzaman birşeyin olması veya olmaması gerekdiğini söyler hukuk dilinde buna sollen denir

 

 • Normatif olduğu halde belirsiz kurallar olabilir bunları belirginleştirecek olan mahkemelerdir.

 

 • İnsan davranışı : hukuk kurallarının konusu insan eylemleridir bu husus medeni toplumlar için geçerlidir kelsen’in söylediği gibi ilkel toplumlar insan davranışı dışında hayvanların bitkilerin ve cansız varlıklarında düzenlemeye çalıştığı görünmektedir ( Kitab-ı Mukaddes ) bir hayvanın insan öldürmesi veya yaralaması durumunda o hayvanın öldürülmesini emreder.

 

 • Yasaklanan veya emredilen beşeri davranışın konusu insan, hayvan veya cansız bir nesne olabilir ; ama bu davranışın süjesi yani davranışı gerçekleştiren varlık mutlaka insandır

 

 • İnsan iradesi : hukuk kurallarının yaratıcısı insan iradesinir

 

 • Hukuk kuralı insan iradesinin bir ürünüdür ; kural kavramı irade kavramını varsayar . Kural koyan irade yoksa kural da yoktur

 

 • İnsan tasarrufları şu üç şekilde ortaya çıkar (1)belirli bir davranış emredilir. (2) belirli bir davranışa izin verilir (3)belirli bir davranışa yetki verilir . kelsen bu üçüne (emir , izin ve yetkilendirme) kitabında ise normatif fonksiyon ismini verir

 

 • Her şartta bir kural daima bir sollen yani bir emir veya bir izin yahur bir yetkilendirme ihdas eder

 

 • Cebir ( Müeyyide) : müeyyide bir kuralın ihlaline gösterilen bir cebir işlemidir

 

 • Müeyyide bir cebirdir ancak her cebir bir müeyyide değildir müeyyide sadece hukuki topluluğa atfedilebilir yani hukuki çıkarımların sonucudur müeyyide bu anlamda denebilirki cebrin icrası hukuk topluluğunun tekelindedir.

 

 • Tanım : hukuk kuralı , beşeri irade tarafından konulan ve beşeri davranışlarını düzenleyen ve cebir ile müeyyidelendirilmiş emir , yasak ve izinlerdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar