Halkla ilişkiler pratik notlar

HALKLA İLİŞKİLER DERS NOTLARI

 

_______ Halkla İLişkiler’ de – DÜŞÜNÜRLER

__ Halkla İlişkiler Deyimini İLK olarak kul.

= Thomas Jefferson

__ Bugünkü Anlamına En Yakın Biçimde kul.

= Yale Huk.Okul.Hukukçu=> Dorman Eaton

__ İlk Halkla İlişkiler Danışmanı

= Ivy Lee’ dir.

__ Halkla İlişkilerin Babası Olr. Kab.Ed.

Halkla İlişkiler Danışmanlığı- deyimii o kul.

= Edvard L. Bernays

__ H.İ..bir Yönetim Fonksiyonu old.ifade eden.

= Cutlip

__ H.İ…her aşa.bir Unsuru olr.Değerlendr.

= Jefkins

__ 1850-1900 y.ara…bir Propaganda işl.ol.hiz.

= Gruning ve Hunt

__ İLK KURUM İÇİ H.İ. Birimini Kuran

= George Westinghouse

__ A.kamuoyuna bilmeleri ger. Bilgileri sağ.old.

= Ivy Lee

__ Sigarayı Özgürlük Meşalesi olr. Empoze ed.

= Edvard L. Bernays

__ İki Yönlü Asimetrik En biline Temsilcisi

= Edvard L. Bernays

__ Facebookun Kurucuları

= Mark Zuckerberk

__ H.İ. Meslekleşme yolunda Önemli Admlar at.

= Edvard Bernays

__ İLK Uluslararası Meslek Örgütü

= IPRA

__ H.İ Eğitimini Başlatan

= Edvard Bernays

__ H.İ Stratejik Yön.sürecini Futbol terimİyle anla.

= Emma Contrill

__ H.İ…. Suyun üstünde Buzdağına benzeten

= Cutlip ve Center

__ İnsan Topluluk.Hedef Kitleyi İfade et. söy.

= Robert Ross

__ Medya Mesajdır diyen Ünlü Teorisyen

= Marshall Mc. Luhan

______ HALKLA İLİŞK. UYGULAMA alanları

– Medya ilişkileri

– Duyurum

– Finansal ilişkiler

– Finansal ilişkiler

– Konu/Sorun yönetimi

– Lobicilik

– Kriz yönetimi

– İtibar yönetimi

– Pazarlama iletişimi

– Sponsorluk

– Kurumsal sosyal sorumluluk

– Etkinlik yönetim

– Kurumsal kimlik ve imaj

– Çalışan/üye ilişkileri

– Toplumla ilişkiler

 

___ TARİHİ Dön.Göre H. İLİŞ. GELİŞİMİ

1- Yeşerme Aşaması

__ İlk Halkla iliş.ajansı tanıtım bürosu adıyla

= Boston da 199 yıl. kurulmuştur.

= Bu dön.Damgasını vuran kişi => Ivy Lee

2- Birinci Dünya Sav. dönemi

__ En Önemli uygulaması

= Creel Komitesidir.

3- Kükreyen Yirmiler Dönemi

_ Bu Dön. Yaptığı çalış. Damgasını vuran

= Edvard L. Bernays’ tır. Bernays,

– Sigara Satış.artır. amacyla kampanya yap.

4- İkinci Dünya Savaşı Dönemi

_ Bu dön.H.İlişk. gelişmni iki olay etkilemştr

a- Amerika Bir.Dev.1929 Ekonomik krizi

b-İkinci Dünya Savaşıdır.

5- Savaş Sonrası dönem

Bu dön.H.İliş.Saygınlık, Kabul v Profes. kaz.

– H.İliş.ilgili eğitim gelişmye başlamış;

– Konu yönet.- İzleyici analizi- Stratejk plan.

gibi yeni Alan v Teknikler ortaya çıkmıştr.

1947 yıl.Boston Üniv. İlk H.İliş Okulunu kur.

6- Küresel Enformasyon Çağı dönemi

 

___ MODELLERE Göre H.İLişk.GELİŞİMİ

1- Basın Ajansı ve Tanıtım modeli

– Bu mod. Çevresel hakimiyet ön plandadr

– Propaganda amacı baskındır

– Araştrma gereksizdr v iletişim Tek yönlüdr

2- Kamuoyu Bilgilendirme modeli

_ Bu mod. Amacı İkna etme niyeti olmaksızn

– Bilginin Yayılmasıdır.

– İletişim Yapısı Tek yönlüdür.

– Araştırma. Fazla yararlanılmamaktadr

– En bilinen Temsilcisi=> Ivy Lee

3- İki Yönlü Asimetrik model

_ Bu mod.Temel amacı Bilimsel İknadır.

– İletişim yapısı, İki yönlü

– Hedef Kitleden gel.tepki.dikkate alınmaktdr

– Araştırma. Yoğunlukla yararlanılmaktadr

4- İki Yönlü Simetrik model

_ Bu mod.İkna teorilerinden daha çok,

– İletişim Bilimi Teorileri kullanılmaktadr

– İletişimin Yapısı İki yönlüdür

– Araştırmalar Temel alınmaktadır.

– İletişimin yapısı İki yönlüdür

– Bu modelin Temsilcisi=> Bernays

 

___ H. İLİŞ. İLETİŞİM MODELLERİ

– Proaktif ve reaktif iletişim

– Sihirli mermi kuramı

– İki aşamalı akış kuramı

– Fikir grupları kuramı

– Difüzyon kuramı

– Gündem oluşturma kuramı

___ İLK ULUSLARARSI MesLek Örgütü(IPRA)

ULuslararası H.İLİŞ. DERNEĞİdir(1955)

 

___ DOĞRU STRATEJİ OLuş.için Dik.ed.Gerek.

1- Bütünü düşünün

2- Bağlantıyı Kaybetmeyin

3- Kaynaklar konusunda gerçekçi olun

4- Esnek olun

5- Hedef kitleye odaklanın

6- Araştırmalardan yararlanın

7- Zamanı iyi değerlendirin

 

________ HALKLA İLİŞKİLER’in

TEMEL AMACI: Bir Kurumla Hedef Kitlesi arasındaki

Karşılıklı Anlayışı Oluşturmak ve Geliştirmektir.

– Profesyonel bir Meslek hal gel. => 20.yy da olm.

– Pazarlama Faaliyetlerini Destekleyen bir İletişim

Etkinliği ola.1980 sonra İLK defa => ABD de kul.baş.

– Ülkemizde Profesyoneleşme Süreci= 1960 yıl.İtib.

 

__________ Öncelikle KAMU Kurumlarında baş.

– Atatürk’ün H.İ İlgili Yaptığı Çalışma

= Anadolu Ajansının Kurulması

– H.İ Derneği => 1972 de kuruldu

– Amerikan H.İ tar.Basın Ajansı uyg. en iyi yap.=> BARNUM

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar