Gresham yasası nedir?

Gresham yasası: Bu kanunun öncülüğünü 16. yüzyılda İngiltere mali danışmanı olan “Sir Thomas Gresham” yapmıştır. Gresham yasası çift para sistemi uygulayan ülkelerde geçerli olmuştur. Farklı değerlerdeki metallere aynı paralık değerin verilmesi durumunda ucuz olan metalin temel dolaşım aracı olacağını,pahalı metalin ise eritileceğini(iddihar) ihraç olacağını ve böylece dolaşımdan kaybolacağını ifade eder.Kısacası ‘Kötü para iyi parayı kovar.’ Günümüzde geçerliliği konusunda iki farklı görüş var:

Günümüze gelindiğinde ise, 1990’lı yıllarda enflasyonun yüksek düzeylere ulaştığı gelişmekte olan ülkeler açısından Gresham Kanunu’nun tersi olan, yani iyi paranın kötü parayı piyasadan kovması durumu olarak tanımlanan Thiers Kanunu, geçerli olmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise modern ekonomilerde sadece değer saklama fonksiyonu olarak değil, ayrıca hesap birimi olma ve mübadele aracı olarak kullanılabilecek, değeri zaman içinde istikrarlı bir para birimine ihtiyaç duyulmasıdır.

Çapraz kurların tam yansıtılmadığı piyasalarda resmi kur fiyatı gerçek kur fiyatından yüksek tutulan dövizler ülkeye girerken düşük fiyatlıdövizler ise ülkeden çıkar. Böylece eskiden beri süre gelen Gresham Yasasının günümüz koşullarında da işlediğini görmüş oluyoruz. İyi para daima saklanırken kötü para piyasaya sürülür ve kötü para iyi parayı piyasadan kovmuş olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar