Gelir Nedir?

Gelir Nedir?
Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde kazanç ve iratların safi tutarıdır.
Özellikleri; Gelir kişiseldir, yıllıktır, gerçektir, safidir (İndirimler düşülerek safi matraha ulaşılır) gelir elde edilmiş olmalıdır. Gelir vergisi oranı %15 %20 %27 %35 Kurumlar vergisi oranı %20 dir. Geçici vergi oranı Ticari Kazanç ve Serbest Meslek için %15 Kurumlar için %20’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar