Finans Nedir?

Finans Nedir?
İşletme faaliyetleri ve kişisel tasarruflar yoluyla ortaya çıkan nakit akışlarının uzun vadede ve riski de gözeterek artırılması için gereken uygulamaların etkinleştirilmesine yönelik çabaların bütünüdür.
Nakit akışlarının etkili bir şekilde yönetilmesi için, temel olarak; ne zaman, nasıl, ne kadar, nereye sorularının uygun cevapları belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece; nereye ne kadar yatırım yapılacağı, bu yatırımım gerektirdiği fonların nasıl ve ne zaman karşılanacağı belirlenerek etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanabilmektedir.
Finans birbirleriyle ilişkili beş alanı kapsar:
1. İşletmenin finansman fonksiyonunu daha etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan “işletme finansmanı” veya “finansal yönetim”,
2. Bireylerin veya kurumsal yatırımcıların portföylerinde yer alacak menkul kıymetlerin risk-getiri düzeyleri gözetilerek seçilmesi ve bu portföyün yönetilmesini amaçlayan “yatırım” veya “portföy yönetimi”,
3. Para ve sermaye piyasalarının işleyişi, fonksiyonları, bu piyasalardaki bankalar, borsalar gibi kurumların incelendiği “makro finans”,
4. Bireylerin gelecek dönemlerine ilişkin emeklilik, sigorta, ev vb. kişisel gereksinimlerin doğuracağı nakit akışlarının planlanması ile uğraşan “bireysel finans”,
5. Finansal risk yönetimi, işletme finansmanı veya portföy yönetimi ile ilgili konularda ortaya çıkan faiz, kur ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi ile ilgilenen finansal mühendislik olarak da adlandırılan “finansal risk yönetimi”.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar