Fiili memurluk nedir?

-Fiili memurluk
Yetki Gaspının İstisnasıdır.fiilî memur (fonctionnaıre de fait)” teorisi durumunda yapılan yetki gaspının hukuka aykırı olmadığı-ve dolayısıyla fiilî memurun işlemlerinin sakat olmadığı kabul edilmektedir. fiilî memur teorisi de iki alt teoriye ayrılmaktadır. (1) Birincisi “görünüşte memur teorisi’dir . Bu teoriye göre, iyi niyetli üçüncü kişiler, bir makamı işgal eden ve dıştan bakıldığında yetkiliymiş sanılan kişilerin işlemlerine karşı korunur . Bu tür “görünüşte” memurların yaptıkları işlemler iyi niyetli üçüncü kişiler
bakımından hukuka uygun ve geçerli sayılırlar. (2) Fiilî memur teorisinin ikinci alt teorisi “zaruret hâli teorisi”dir . Bu teoriye göre, bazı olağanüstü durumlarda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi zarureti karşısında yetkisi olmayan, hatta idareye tamamıyla yabancı kişilerin yaptığı, kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik bazı işlemlerin geçerli olduğu kabul edilmektedir.

OKUMALI:  Akım değişken nedir?

İlk yorumu siz yapın

Yorum yapın

E-posta adresiniz başkaları tarafından gözükmeyecektir.