Fiili memurluk nedir?

-Fiili memurluk
Yetki Gaspının İstisnasıdır.fiilî memur (fonctionnaıre de fait)” teorisi durumunda yapılan yetki gaspının hukuka aykırı olmadığı-ve dolayısıyla fiilî memurun işlemlerinin sakat olmadığı kabul edilmektedir. fiilî memur teorisi de iki alt teoriye ayrılmaktadır. (1) Birincisi “görünüşte memur teorisi’dir . Bu teoriye göre, iyi niyetli üçüncü kişiler, bir makamı işgal eden ve dıştan bakıldığında yetkiliymiş sanılan kişilerin işlemlerine karşı korunur . Bu tür “görünüşte” memurların yaptıkları işlemler iyi niyetli üçüncü kişiler
bakımından hukuka uygun ve geçerli sayılırlar. (2) Fiilî memur teorisinin ikinci alt teorisi “zaruret hâli teorisi”dir . Bu teoriye göre, bazı olağanüstü durumlarda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi zarureti karşısında yetkisi olmayan, hatta idareye tamamıyla yabancı kişilerin yaptığı, kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik bazı işlemlerin geçerli olduğu kabul edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar