Fatura Düzenleme Tarihi

adsiz

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GELİR KANUNLARI GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

64950229-105[231-2014/6]-7823

25/03/2015

Konu

:

Fatura Düzenleme Tarihi  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … Kurumu (…)’na proje sunan yatırımcılara (faydalanıcılara) danışma hizmeti verdiği, yatırımcılar için iş planı ve teknik proje hazırladığı, bu kapsamda verilen hizmetler tamamlandığında fatura düzenlendiği ve faydalanıcıya teslim edildiği, faydalanıcının verilen faturayı …’ya teslim ettiği ve … ile imzaladığı sözleşme kapsamında karşılıksız destek aldığı, faydalanıcı ile yaptığınız sözleşme gereği iş planının hazırlanmasına ilişkin hizmetin, …’nın faydalanıcıyı AT Sözleşmesine davet ettiği tarih itibariyle tamamlandığı ve teslim edildiği, faturanın da en geç …’nın faydalanıcıyı sözleşmeye davet ettiği tarih itibariyle düzenlendiği, ancak … iş planının hazırlanmasına ilişkin düzenlediğiniz fatura tarihinin, en geç faydalanıcının …’ya başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiğini ileri sürdüğü ve düzenlediğiniz faturanın kabul edilmediği, iş planının hazırlanmasına ilişkin hizmetinizin karşılığı düzenlemeniz gereken faturanın hangi tarihe kadar düzenlenmesi gerektiği ve fatura bedelinin …’nın uygun bulduğu tutar üzerinden düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Vergi mevzuatımızda vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Vergi idaresinin vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesi için üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerde kayıtların tevsiki zorunludur.

            Diğer taraftan, şirketinizin yatırımcı (faydalanıcı) …  ile imzaladığı … tarihli Tedarik Sözleşmesinin “Sözleşme Süresi ve Yeri” başlıklı 6 ncı maddesinde; Faydalanıcının … tarafından AT Sözleşmesini imzaya davet edildiği tarih itibariyle, Yüklenicinin Ek:1’de yer alan iş planı hazırlığına ilişkin hizmetini tamamlamış olacağı, yine aynı sözleşmenin “Sözleşmenin Bedeli” başlıklı 5 inci maddesinde Ek:1’de yer alan hizmetlerin karşılığının (KDV ve tüm vergiler hariç) toplam … olduğu, ancak bu bedelin faydalanıcının … ile imzalayacağı AT Sözleşmesinde (… Sözleşmede) “Uygun Genel Harcamalar” başlığında yer alacak toplam tutarı aşamayacağı hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan Kanun hükümleri, Tedarik Sözleşmesi ve yapılan açıklamaların birlikte değerlendirilmesinden, şirketinizin … Kurumuna proje sunan faydalanıcılara sunduğu hizmetlerin tekemmül etmesi, …’nın faydalanıcıyı AT Sözleşmesini imzalamaya davet ettiği tarih itibariyle gerçekleştiğinden şirketinizce faturanın bu tarihten itibaren yedi gün içerisinde ve sözleşmede kararlaştırılan tutar üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler