Edebiyat akımları-Hümanizm

Hümanizm

İnsan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı sayan, insanın doğaüstü olana hiç başvurmadan rasyonel olarak yaratıcı olabileceğini söyleyen, insanın özgürlüğünü ön plana çıkaran felsefi akımdır.

Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketlerine kaynaklık etmiştir.

İlk izleri XIV. Yüzyılda İtalya’da Dante, Petrarca, Boccaccio ile ortaya çıkmış olan hümanizm, XV. yüzyılda İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya sıçramıştır. Temel nitelikleri:

  • Antik Yunan ve Latin edebiyatını örnek alma,
  • İnsanı sanat eserinin konusu yapma,
  • Tüm insanları kucaklayıcı (evrensel) olma,
  • Üst düzey kişilere ait (aristokrat) olma,
  • Dil, üslup ve şekil endişesi taşıma.

Önemli bazı hümanist yazar ve eserleri:

Dante / İlahi Komedya

Petrarca / Canzoniere

Boccaccio / Decamerone

Rabelis / Pantagruel

Montaigne / Denemeler

Cervantes / Don Kişot

Shakspeare / Yanlışlıklar Komedisi, Venedik Taciri, Romeo ve Juliet, Julius Casesar,

Machbeth, Othello

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar