Döviz kuru sistemleri nelerdir?

Döviz Kuru Sistemleri

>Sabit Kur Sistemi: Sabit kur sisteminde yerli paranın diğer yabancı para cinsinden değeri resmi otorite tarafından belirli bir düzeyde belirlenmesine parite kuru denir. Piyasadaki döviz arz ve talebi değişmeleri ne düzeyde olursa olsun kur belirlenen düzeyde sürdürülür.

>Bu sistemin uygulanabilmesi için merkez bankasında yeterli düzeyde altın ve döviz olmalıdır. Döviz belirlenen sabit kurdan saparsa piyasaya döviz satarak veya döviz satın alarak sabit kur düzeyine tekrar getirmesi gerekir.

>Esnek kur sistemi: Bu sistemde kurlar, tam bir serbestlik içinde işleyen piyasa koşullarında, döviz arz ve talebi tarafından belirlenir. Merkez bankasının kurlara müdahalesi kurların istenilen düzeyde kalması için değil, bu piyasa­daki gereksiz dalgalanmaları önlemek ve değişimleri daha ılımlı hale getirmek için yapılır.

>Yönetimli dalgalanma: Bu kur sisteminde para otoritesi belli bir pariteye bağımlı olmaksızın kurlara müdahale ederek kur değişimlerini etkiler ancak bu müdahaleler önceden belirlenmiş kurallara göre yapılmamaktadır.

>Sürünen bantlar içindeki kurlar: Ülke parasının değeri merkezi bir kur etrafında belirli dalgalanma marjları içinde sürdürülür.

>Sürünen pariteler, bu kur rejiminde döviz kuru periyodik olarak belirli istatistiki göstergelere (örneğin TÜFE) göre ayarlanır.

>Yatay bant içerisinde çapa: Bu uygulamada yerli paranın değeri bir başka para birimine bağlanıp sabitlenir an­cak bu sabit kur etrafında kurun dalgalanmasının sabit kur sistemine göre biraz daha geniştir.

Para Kurulu: Ülke parasının seçilecek bir ülke parası ile sabit bir kurdan değişimini öngören ve belirli yasal düzenlemeleri gerektiren bir sistemdir. Para otoritesi yerli parayı yalnızca yabancı para girişi karşılığı basabilir.

Başka bir para biriminin yasal para birimi olarak kullanılması: Bir ülkenin parasal bağımsızlığına son vererek diğer ülkenin para birimini kullanmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar