Doğal düzen ve kadın erkek doğası üzerine kuramcılar

DOĞAL  DÜZEN

Aristoteles: Devlet olmaksızın iyi bir insan yaşamı kesinlikle söz konusu  değildir.

Hobbes:  Çıkarlarını korumak için savaşırlar. Savaş çıkarlara zarar verir, bunu engellemek için akıl yoluyla devleti kurarlar. Bazı haklarından feragat ederler. İktidarı eleştirme yetisi yoktur.

Locke:  Bir doğa yasası çerçevesinde birlikte yaşama söz konusu. Bu birlikteliğin devamı için devlet var. Hakların emaneti ve iktidar eleştirilir. Doğal düzenin savaş düzeni olmadığı vurgular.

Montesgue: Hobbesla aynı düşüncede ama kavga etmektn çok birbirlerinden uzak durmalarına neden oluyor bireysel çıkarlar. Doğal halden çıkıp toplulukların oluşması üzerine savaşlar başlar.

Rousseau: Yaşamı sürdürma ve merhamet etme iç güdülerine sahip olan bir hayvan olarak resmeder.

Owen: (Bu düşünür üzerinde durmadı ama notlarda var) Daha çok dış dünya kişiyi etkiler demiş Koşullar değişince kişide  değişir.

Marx ve Engels:  Owen’a katkı olarak üretim diyorlar.

Darwin: Doğa üstün olanı seçer ve ahlak bireye fayda sağlamaz ama bir rekabet durumunda avantaj sağlar.

ERKEK/KADIN DOĞASI

Platon: hem erkek hem kadın tüm toplumsal görevleri yerine getirebilir ancak dokuma, yemek pişirme gibi önemsiz konular dışında erkek daha başarılıdır. Yine de olğanüstü bir kadın erkeklerle eşit  koşullarda yarışabilir.

Aristoteles: Erkeklerin ve kadınların foksiyonları kendilerine özgüdür ve her ikiside kendi alanlarında üstündürler.

Rausseau:  Talepkar bir erkekle kurnaz bi kadın arsında gelişme olası hassas iktdar ilişkileri var.

Mary Wollstonecraft: Kadın yurttaş olması için parasal ve toplumsal bağlı olmamalı.

Johan Stuart Mill: Mary gibi düşünüyor bu bağlılık kadının gerçek doğasını yansıtmaz platon gibi kadın ve erkekler yarışmalı ama çoğunlukla kadının kaybedeceği tartışılır.

Carol Gilligan: Kadın erkek farklı akıl yürütme yöntemi uygular buda onların dünyayı algılamalarını etkiler.

Alison Jaggar: kadının baskı altına alınması onların toplumu daha iyi anlayabilmelerini sağladığını söyler. Kadının algısı tercih edilmeli.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar