Devlet nedir? Devlet türleri nelerdir?

Devlet: Belirli toprak sınırları içerisinde yaşayan, belli bir otoriteye bağlı insanlardan oluşan siyasi ve hukuki topluluktur. Devlet Halk, Ülke ve Milli egemenliğe dayanır.

Devlet çeşitleri:

Üniter-basit Devlet: Tek ve bölünmez siyasi otoriteye sahip devlettir. (Türkiye, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Norveç, Yunanistan)

Adem-i Merkezi Üniter Devleti: Bazı faaliyetlerin devlet dışındaki kamu tüzel kişilerce yürütüldüğü devlettir.

Birleşik-karma Devlet: İç egemenliğini koruyan dış egemenlikte ortak hareket eden federal ve konfederal devlettir. (ABD, Almanya, Kanada, Avusturya, İsviçre, Avustralya, Rusya)

Monarşik Devlet: Tüm yetkilerin tek kişiye ait olduğu devlettir.

Oligarşik Devlet: Tüm yetkilerin belli bir gruba veya sınıfa ait olduğu devlettir.

Teokratik Devlet: Din kurallarına göre yönetilen devlettir.

Cumhuriyet Devleti: Halkın yönetime karıştığı ve kendini yönettiği devlettir. Laik, sosyal, demokratik ve hukuk devletidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar