Daha önce gerçek usulde vergilendirilen nakliyecilik faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.

adsiz

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84098128-120.01.01[46-2014-2]-727

26/12/2014

Konu

:

Daha önce gerçek usulde vergilendirilen nakliyecilik faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde; 1983-2004 yılları arasında şehir içi nakliyecilik faaliyeti nedeniyle gerçek usule tabi gelir vergi mükellefi olduğunuzu, 2004 yılında söz konusu faaliyetinizi terk ettiğinizi, aynı zamanda engelli olduğunuza ilişkin sağlık kurulu raporunuzun bulunduğunu belirterek, tekrar aynı faaliyete başlamanız durumunda basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz ile basit usulde vergilendirilmeniz durumunda engellilik indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46’ncı maddesinde; “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

            …

             (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen fıkra) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

             (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

             Aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesinde  46’ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilmiştir.

              Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesinde; Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece engelli sayılacağı ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının ücretinden indirileceği hüküm altına alınmıştır.

             Mezkur Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesinin 3’üncü bendinde; “Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu  engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)” hükmü yer almıştır.

              Konu hakkında 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 2004 yılında terk ettiğiniz şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetine tekrar başlamanız ve anılan Kanunun 47 ve 48’inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca taşımanız kaydıyla, işe başlama tarihinizden itibaren basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesine göre basit usule tabi mükelleflerin gelir vergisi matrahlarının tespitinde, engellilik derecelerine göre belirlenen tutarları gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden (yıllık olarak) indirim konusu yapmaları mümkün bulunmakta olup, yetkili sağlık kuruluşundan alacağınız ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez sağlık kurulu tarafından onaylanan raporunuzda belirtilen  çalışma gücü kayıp oranı ve bunun karşılığı derece itibariyle engelliler için uygulanan engellilik indiriminin yıllık olarak gelir vergisi matrahınıza esas kazancınızdan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 89’uncu maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler