Coğrafya 12. sınıf ödev konuları

 

     12.SINIF ÖDEV KONULARI

 

 • Dünyadaki ilk kültür merkezleri
 • Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)
 • Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları
 • Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.
 • Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)
 • Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları
 • Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi
 • Türkiye’nin nüfus politikaları
 • Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri
 • Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi
 • Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri
 • Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)
 • Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri
 • Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)
 • Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir)
 • Çevre sorunları ve alınacak önlemler

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar