Ceza Muhakemesi Testi Çöz 2

logo

1.

(A) ve (B) oto hırsızlığı şüphesiyle (A)’nın sevgilisi (C)’nin evinde yakalanırlar. (C)’nin olayla ilgisi olmadığını anlayan Cumhuriyet savcısı, (A) ve (B)’nin gözaltına alınmasına karar verir.
Buna göre, yakalama ve gözaltı tedbirleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Olayda gözaltı süresi 4 güne kadar uzatılabilir; ancak ilk 24 saatten sonra gözaltı süresinin her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 kez uzatılmasına Cumhuriyet savcısının yazılı olarak karar vermesi gerekir.
Soru Açıklaması
(2007 hakimlik sorusu)
2.

Tutuklamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kasten insan öldürdüğü şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen bir kişinin, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların varlığı halinde tutuklanması kanunen zorunludur.
Soru Açıklaması
3.
Adli kontrol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Adli kontrol kararına Cumhuriyet savcısı, hakim ve mahkeme karar verebilir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tanıklardan hangisine yemin verdirilmesi yasak değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamu hizmetlerinden yasaklanmış olan tanık
Soru Açıklaması
5.

Gözaltına alınan şüphelinin müdafiden yararlanma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "A" Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının kararı ile 48 saat süreyle kısıtlanabilir.
Soru Açıklaması
6.

Toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle gözaltı süresi en çok ne kadar uzatılabilir?

Doğru Cevap: "B" Her defasında 1 günü geçmemek üzere, 3 gün
Soru Açıklaması
7.

Tutuklama kararını vermeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde mahkeme
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Müsadere
Soru Açıklaması
9.
Yol süresi hariç, gözaltı süresi kural olarak kaç saati geçemez?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
10.

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin savcının yazılı emrine karşı hemen serbest bırakılmayı sağlamak için yakalanan kişi veya müdafii veya diğer ilgililer aşağıdaki mercilerden hangisine başvurabilirler?

Doğru Cevap: "B" Sulh ceza hakimine
Soru Açıklaması
logo

11.

Hakkında haksız veya ölçüsüz koruma tedbiri uygulanan kişiler maddi ve manevi zararlarını devletten tazminat olarak istemek için aşağıdaki mercilerden hangisine başvurmalıdırlar?

Doğru Cevap: "D" Kişinin oturduğu yer ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
12.

II. Üst sınırı 10 ay hapis cezasını gerektiren suç
III. Üst sınırı 700 gün adli para cezasını gerektiren suç
IV. Üst sınırı 90 gün adli para cezasını gerektiren suç
Yukarıdaki suçların hangisi yada hangileri hakkında tutuklama kararı verilemez?

Doğru Cevap: "D" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
13.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Suçun üst sınırı 2 sene veya daha az hapis cezası ise kamu davasının ertelenmesi kararı verilebilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.