Ceza hukukunun anayasal ilkeleri nelerdir?

Ceza hukukunun anayasal ilkeleri nelerdir?

Ceza hukukunun temel kaynağı Anayasadır. Anayasada ceza hukukuna ilişkin bir çok hüküm vardır. Ancak en temel ve en önemli hüküm 38. maddedir. Bunlar;

-Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

-Masumiyet karinesi

-Kişinin kendisini veya yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunma ve bu yolda kanıt gösterme yasağı

-Kanuna aykırı delillerin kullanılamayacağı

-Ceza sorunluluğunun şahsiliği

-Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi sebebiyle kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı

-Ölüm cezası ve müsadere cezasının verilemeyeceği

-İdarenin kişi hürriyetini sınırlayıcı yaptırımlarda bulunamayacağı

-Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülüklerden başka bir sebeple hiçbir surette vatandaşın yabancı ülkeye verilemeyeceği hususları düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar