Ceza hukuku ilkeleri nelerdir?

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ

Ceza Hukuku İlkeleri ( Ceza hukukuna hâkim olan ilkeler ):

İnsanilik ilkesi: Suça ilişkin verilen cezanın insan onuruyla bağdaşır olması.

Orantılılık ilkesi: İşlenen suçta verilen cezanın orantılı olması. Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi: Kişinin kast ve taksir derecesinde sorumluluğu yoksa kişiye ceza verilmez.

Şahsilik ilkesi: Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Kanunilik ilkesi: 2 çeşittir.

Maddi (Öze ilişkin) kanunilik ilkesi: Sosyal açıdan tehlikeli olan fiiller kanunda yer almasa bile cezalandırılır. Suçlar bu ilkeye göre teker teker belirlenmiyor genel bir taslak çiziliyor. Kısaca hakimlerin dünya görüşüne bırakılıyor.

Biçimsel (Şekli) kanunilik ilkesi: Kimse kanunda yazmadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Bütün suçlar teker teker belirlenmiştir. TCK kanunilik ilkesinin biçimsel şeklini benimsemiştir. Bu ilkenin getirdikleri; -Ceza kanunu açık ve net olması gerekir. (çünkü kıyas yoluyla dahi genişletilemez) -Örf ve adetlerle suç ve ceza konulup kaldırılamaz -İdarenin işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. KHK, Yönetmelik veya Tüzükle suç ve ceza konulamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar